ACT your way: doen wat werkt voor jou!

ACT your way: doen wat werkt voor jou!

Veel jongeren die last hebben van  somberheid en/ of angstklachten ervaren veel stress. Vaak lopen ze vast op meerdere gebieden (relaties, opleiding/werk, gezondheid en vrije tijd). Ze voelen zich anders dan anderen, hebben moeite met het maken van keuzen en het aanpakken van dingen die zij anders willen. Soms weten ze ook niet meer wat ze echt zelf willen. Herken jij dat ook? Tijdens de groepsbehandeling ACT your way  leer je beter om te gaan met je somberheid en je angst, zodat je leven daardoor minder beheerst wordt.

Algemene informatie

ACT your way is een groepsbehandeling waarbij je de volgende dingen leert:

 • Je leert energie te steken in die dingen die je helpen te doen wat jij wilt.
 • Je leert ontdekken wat belangrijk voor jou is (jouw waarden).
 • Je leert bewust te kiezen voor activiteiten die bij jou passen.
 • Je leert te doen wat je energie geeft en waar je jouw kwaliteiten in kan zetten.
 • Je leert vaardigheden in het om gaan met stress en lastige situaties, door handig om te gaan met wat je denkt en voelt.
 • Je leert kleine haalbare stappen te zetten en positieve ervaring op te doen. Hierdoor zal je meer zelfvertrouwen krijgen en minder van slag raken als er iets tegen zit of niet gelijk lukt.

Het doel

Het doel van de behandeling is dat je leert hoe jij meer jezelf kunt zijn. En hoe je bezig blijft met het ontwikkelen van jezelf, zoals creatief zijn, nieuwe dingen uitproberen, en zelfstandiger worden. Daarnaast leer je hoe je handig kunt omgaan met de hobbels die je in je leven tegen komt (lastige gedachten en emoties, stress en uitdagende situaties).

Doelgroep

Deze groepsbehandeling is er voor jongeren van 18 tot 28 jaar die, na hun individuele  behandeling, nog  somber zijn en/of angst klachten hebben OF die ter bestendiging van het geleerde de individuele therapie in een groep willen afsluiten.

De therapie kan iets voor je zijn als:

 • somber bent (geweest) en of angstklachten hebt (gehad).
 • je al andere therapie hebt gehad
 • je moeite hebt met het omgaan met stress en uitdagende situaties.
 • je het lastig vindt om keuzes te maken t.a.v. opleiding, werk, relaties, vrije tijd en/of gezondheid.
 • je problemen hebt in het contact met vrienden en gezinsleden.

En……Je het in een andere therapie geleerde wil blijven gebruiken op een ACT manier.

Praktische informatie

ACT your way is zoals eerder gezegd een groepsbehandeling. Er kunnen minimaal 3- maximaal 6 jongeren deelnemen. De behandeling wordt geleid door een behandelaar. De groepsbehandeling bestaat uit 6 sessies van 2 uur. Voor iedere sessie maak / lees je een blok  uit het   werkboek ‘ACT your way’ .  Je bent hier gemiddeld 3 -4 uur per blok mee bezig, inclusief aandachtoefeningen

De voorbereiding op de therapie / groep

De therapie wordt vooraf gegaan door een telefonisch intakegesprek.

Startdata

De groep vindt plaats op maandagen locatie Culemborg van 16.00-18.00 uur.

Kosten

de behandeling wordt in de meeste gevallen betaald door de zorgverzekeraar daar het binnen je al gestarte behandeltraject valt. Dit zoekt je huidige behandelaar met je uit.

Zelf dien je wel het werkboek ACT your way (Bol.com) aan te schaffen. (30 euro).

Aanmelden

Voor vragen of aanmeldingen kan je contact opnemen met Els de Rooij, Constantijnlaan 2d in Culemborg. Telefoonnummer 088-6460300.