Eigen risico vanaf 2022

 

GGZ-behandelingen voor patiënten ouder dan 18 jaar worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moeten patiënten eigen risico betalen. De zorgverzekeraar berekent dit per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer u een behandeling krijgt in de GGZ wordt de rekening kort na elk behandelgesprek doorgestuurd naar de zorgverzekeraar, meestal aan het einde van de maand. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld twee of drie consulten staan. De zorgverzekeraar telt de afspraken die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De afspraken die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

 

Een voorbeeld:

Jan heeft in 2022 8 gesprekken met een psycholoog van Perspectief. De behandeling gaat verder in 2023. In 2023 heeft hij 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 hebben plaatsgevonden, tellen mee voor het eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 hebben plaatsgevonden tellen mee voor het eigen risico van 2023.

 

Heeft u in hetzelfde kalenderjaar andere zorgkosten gehad die zijn vergoed vanuit de basisverzekering? Dan kan het zijn dat u daarvoor al het eigen risico heeft betaald, of een deel daarvan. Wanneer u het hele eigen risico heeft gebruikt voor andere vormen van zorg, dan hoeft u geen eigen risico meer te betalen over uw GGZ-behandeling.

 

Kijk voor meer informatie op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/vraag-en-antwoord/hoeveel-betaal-ik-in-2022-aan-eigen-risico-voor-een-behandeling-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-ggz