Nee-Tenzij regeling kind en jeugd regio Zuid-Holland Zuid

Beste ouder/verzorger of jeugdige,

Per 1 juli 2021 hebben wij het reguliere budget, dat ons is toegekend voor regio Zuid-Holland Zuid, verbruikt.

In overleg met de Service Organisatie ZHZ werken we per vandaag met de Nee-Tenzij regeling. Op deze manier wordt er voor elke kind- en jeugd cliënt apart budget aangevraagd. In principe zullen cliënten hier geen nadelige gevolgen van ondervinden.

Mochten er bijzonderheden zijn omtrent de behandeling dan zal u/je hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

Team Perspectief