Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT staat voor Cognitieve Gedragstherapie. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat ons gevoel en ons gedrag voortkomt uit de gedachten die we hebben. Niet zozeer de situatie bepaalt hoe men zich voelt en gedraagt, maar vooral de interpretatie die men aan die situatie geeft, is bepalend voor het gevoel en gedrag.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT voor veel problemen een bewezen effectieve methode is. CGT start, net als elke andere behandeling, met een intakegesprek. Hierin inventariseren we wat de klachten zijn en wat jullie zelf al geprobeerd hebben om met de klachten om te gaan. In de vervolgsessies wordt met het kind stilgestaan welke gedachten het kind heeft en hoe we die gedachten kunnen veranderen. Door op een andere manier naar situaties te kijken, krijgen deze een andere betekenis, kan het kind anders met de situaties omgaan en zich anders gaan voelen. Soms krijgt het kind een werkblad mee naar huis wat ingevuld moet worden. Dit, om ervoor te zorgen dat het kind ook thuis en op school met de behandeling bezig is.

Bij Perspectief kan uw kind, wanneer hij of zij op de middelbare school zit, ook CGT krijgen in een groep met jongeren die dezelfde soort dingen lastig vinden. In deze groep kan uw kind met leeftijdgenoten oefenen, ervaringen uitwisselen en kunnen de deelnemers van elkaar leren.