E-Health

Een behandeling die aansluit bij de belevingswereld van een jongere heeft meer kans van slagen. Vandaar dat we een online behandeling aanbieden, als aanvulling op de gewone behandelgesprekken. Online kan uw kind filmpjes met uitleg bekijken en opdrachten maken. Dit gebruiken we dan weer bij de eerstvolgende afspraak op de praktijk. Het voordeel van deze vorm van therapie is dat uw kind op een eigen gekozen tijdstip met de therapie bezig kan zijn. Ook kan de behandeling in eigen tempo doorlopen worden. Doordat er tussendoor nog steeds afspraken op de praktijk zullen blijven plaatsvinden, kunnen we de voortgang van de behandeling goed monitoren.

E-Health wordt door ons altijd in aanvulling op een reguliere behandeling ingezet. Dit betekent dat er gewoon een intakegesprek gevoerd wordt. Tijdens het intakegesprek bespreken we met u en uw kind of E-Health een mogelijkheid is. Wanneer dit het geval is, krijgt uw kind per mail een link toegestuurd. Hiermee kan ingelogd worden op de website van Therapieland, onze samenwerkingspartner hierin. Uw kind bekijkt de filmpjes en maakt de opdrachten via de website. Mocht er iets niet lukken, dan kan online hulp gevraagd worden aan de behandelaar.