Van aanmelding tot afsluiting

Aanmelding

U kunt uw kind telefonisch of via de aanmeldknop op de website bij ons aanmelden. De secretaresse zal een aantal gegevens noteren, zoals bijvoorbeeld de naam van uw kind, het BSN-nummer, uw huidige woonplaats en de contactgegevens van uw kind en/of van u. Daarnaast wordt de vraag gesteld of u gescheiden bent en zo ja, wie er dan het gezag heeft over het kind. Voor het uitvoeren van een behandeling of onderzoek is er toestemming van alle gezagsdragers nodig.

Om de aanmelding compleet te maken is er een verwijsbrief nodig van de huisarts of het sociaal team. Indien deze nog niet aanwezig is, zal de secretaresse aan ouders vragen om een verwijzing aan te vragen. Het is belangrijk dat de verwijzing bij ons binnen is voordat het traject gaat starten.

Na de aanmelding plant de secretaresse een afspraak in voor een telefonische screening met een van de kinder- en jeugd psychologen. Nadat de kinder- en jeugd psycholoog de screening met u heeft uitgevoerd, geeft deze aan u door of uw kind bij ons een passend traject kan volgen. Bij een passend behandelaanbod neemt ons secretariaat vervolgens contact met u op om afspraken in te plannen. Om er zeker van te zijn dat er in de agenda van de behandelaar genoeg ruimte is voor eventuele behandeling of onderzoek worden er meestal een aantal vervolgafspraken gereserveerd.

 

Scheiding/gezag

Wanneer er sprake is van een echtscheiding en beide ouders dragen gezag over het kind, dan is toestemming van beide ouders noodzakelijk voor het voeren van een intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek is de toestemming al nodig. Dit zal het secretariaat met u bespreken. Wanneer tijdens de intake besloten wordt om onderzoek/behandeling uit te gaan voeren, is er opnieuw toestemming nodig van beide ouders. Dit zal de behandelaar met u bespreken.

 

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maken u en uw kind kennis met de behandelaar en andersom maken wij ook kennis met u en uw kind. Het is voor ons daarom erg fijn (als dat mogelijk is) om beide ouders tijdens de intake te zien. We stellen veel vragen om duidelijk te krijgen wie jullie zijn en wat het probleem is. Daarnaast gebruiken we dit gesprek om in te schatten wat wij denken dat nodig is en zullen we jullie daarover informeren. Ook geven we informatie over de vergoeding van de behandeling. Na het intakegesprek informeren we de huisarts van uw kind dat we een onderzoek en/of behandeling gaan opstarten.

 

Behandeling/onderzoek

Naar aanleiding van het intakegesprek zal onderzoek of behandeling ingezet gaan worden. In de meeste gevallen is het niet noodzakelijk dat u als ouders hierbij aanwezig bent. Op het moment dat dat uw aanwezigheid wel nodig is, dan laten we het u weten.

 

Afsluiting

Wanneer de vooraf opgestelde doelen zijn behaald, sluiten we de behandeling af. Soms wordt u als ouder hierbij uitgenodigd, soms doen we dit alleen met uw kind. Dit is afhankelijk van hoe de behandeling verlopen is en wat de leeftijd van het kind is. Aan het einde van de behandeling sturen we opnieuw een brief naar de huisarts van uw kind waarin we aangeven dat de behandeling is afgesloten.