AD(H)D

Druk, impulsief, afleidbaar, niet kunnen concentreren (maar daar wel erg je best voor doen), chaotisch, vergeetachtig, slecht kunnen plannen, niet stil kunnen zitten. Dit zijn een paar kenmerken van AD(H)D.

De ‘H’ staat tussen haakjes, omdat er naast ADHD ook nog ADD bestaat. In het kort is iemand met ADD een beetje hetzelfde als iemand met ADHD, maar dan zonder de moeite met stilzitten. Iemand met ADD is dus ook afleidbaar, chaotisch, vergeetachtig etc., maar is niet druk in bewegingen en kan prima op zijn of haar stoel blijven zitten.

Om vast te stellen of uw kind AD(H)D heeft doen we uitgebreid onderzoek. Onderzoek bestaat daarom uit een combinatie van verschillende onderdelen. We starten met een intake, waarin we goed luisteren naar u en uw kind. Op basis van de intake maken wij een inschatting of we genoeg aanknopingspunten voor onderzoek zien.

Daarna maken we een op het kind afgestemd onderzoeksplan, waaruit we kiezen uit een combinatie van onderstaande onderzoeken:

  • Intelligentieonderzoek: want soms kunnen AD(H)D-achtige klachten deels voortkomen uit een hoge/lage of scheef verdeelde intelligentie.
  • Concentratieonderzoek: er zijn verschillende soorten aandacht en concentratie. Voor een zo optimaal mogelijk advies kan het soms handig zijn om te weten welke vorm van aandacht of concentratie goed gaat en welke vorm minder goed gaat.
  • Neuropsychologisch onderzoek: hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld hoe goed het geheugen van het kind ontwikkeld is, of hoe goed het kind kan plannen.
  • Gesprek met u als ouder over de ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte tot nu.
  • Vragenlijsten, zowel voor ouders, het kind en een leerkracht op school.
  • Een observatie in de klas of gesprek met de mentor van het kind.

Na afloop van het onderzoek volgt er een adviesgesprek, waarin we de resultaten terugkoppelen. Ook krijgt u een verslag van het onderzoek mee naar huis. Hierin staan adviezen voor thuis en eventueel voor op school over hoe om te gaan met de AD(H)D van het kind.