Autismespectrum stoornis

Iemand met een autismespectrum stoornis verwerkt informatie in de hersenen op een andere manier. Met autisme wordt je geboren. Het heeft positieve, maar vaak ook lastige gevolgen. Zo werkt iemand met autisme vaak hard, is analytisch en heeft veel oog voor details. Daarentegen ervaart iemand met autisme op sociaal vlak vaak problemen in de omgang met andere mensen. Ook zien we vaak dat het aantal interesses en activiteiten beperkt is.

Autisme kan het functioneren beïnvloeden en onder andere angstklachten en stemmingsklachten als gevolg hebben. Hoeveel last ervaren wordt hangt af van de ernst en de levensfase waarin iemand zich bevindt.

Is autisme te behandelen?

Vermoed je een autismespectrumstoornis? Dan kan er diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Met verschillende onderzoeken bekijken wij of er sprake is van autisme.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de ernst van de klachten wordt een passend behandeladvies gegeven. Als er sprake is van ernstig disfunctioneren, verwijst Perspectief door naar specialisten in de regio.

Meer informatie over autisme

Op de website van autisme.nl vind je alle informatie over een autismespectrumstoornis. Je leest er onder andere over ‘wat is autisme?‘ en de verschillende levensfases van autisme.