Autismespectrum stoornissen

Mensen met een autismespectrumstoornis verwerken informatie in hun hersenen op een andere manier. Hiermee worden ze geboren. Dit heeft positieve, maar ook vaak lastige gevolgen. Zo zijn mensen met een autismespectrumstoornis vaak analytisch en hardwerkend en hebben zij veel oog voor details, maar ervaren zij vaak problemen in de sociale interacties met anderen. Er kan sprake zijn van moeite om anderen te begrijpen. Daarnaast zien we vaak dat het aantal interesses en activiteiten beperkt is. De aanwezigheid van een autismespectrumstoornis kan het functioneren beïnvloeden en onder andere angst- en stemmingsklachten als gevolg hebben. De mate van invloed van autismespectrumstoornis hangt af van de ernst en de levensfase waarin iemand zich bevindt.

Behandeling
Bij een vermoeden van een autismespectrumstoornis kan diagnostisch onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en de ernst van de klachten wordt een passend behandeladvies gegeven. Als er sprake is van ernstig disfunctioneren, verwijst Perspectief naar specialisten in de regio.

Voor meer informatie
http://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme-(spectrum-stoornis)/.aspx