ADHD

ADHD is de Engelse afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel een aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis.

ADHD kent drie verschillende vormen en wordt gekenmerkt door onoplettendheid of hyperactiviteit/impulsiviteit, of een gecombineerd beeld. Mensen met ADHD hebben dermate last van deze klachten dat zij hierdoor ernstig worden gehinderd in hun dagelijks leven. De ADHD-kenmerken zijn aanwezig vanaf de jeugd en blijven meestal bestaan tot in de volwassenheid. ADHD is een veelvoorkomende stoornis.

Regelmatig gaat ADHD samen met andere klachten en stoornissen, zoals chaotisch gedrag, angst, stemmingswisselingen, een negatief zelfbeeld, leerproblemen, problemen met de motorische coördinatie en tics.

Diagnose en onderzoek

Indien er een vermoeden is van ADHD kan bij Perspectief diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog en/of psychiater.

Er wordt gebruik gemaakt van vraaggesprekken, waarbij iemand betrokken kan worden die de betreffende persoon heeft meegemaakt in de kindertijd.

In het geval dat ADHD wordt vastgesteld, kan de behandeling bestaan uit zowel gesprekstherapie, middels cognitieve gedragstherapie, en medicatie.

Wanneer de voorkeur uitgaat naar medicatie (of een combinatie van medicatie met gesprekstherapie), wordt samen met de huisarts of psychiater gekeken naar de mogelijkheden. De huisarts of psychiater zal het gebruik van medicijnen begeleiden.

Cognitieve gedragstherapie

Als de behandeling cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt, dan ligt de nadruk op het ‘ombuigen’ van negatieve gedachten en gevoelens en het leren omgaan met de klachten. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van zelfinzicht, het leren beheersen van impulsen en/of het aanleren van structuur, timemanagement en sociale vaardigheden. Perspectief biedt deze behandeling ook aan in groepsvorm.

Behandeling

In het geval dat ADHD wordt vastgesteld, kan de behandeling bestaan uit zowel gesprekstherapie, middels cognitieve gedragstherapie en medicatie:

Medicatie

Wanneer de voorkeur uitgaat naar medicatie (of een combinatie van medicatie met gesprekstherapie), wordt samen met de huisarts of psychiater gekeken naar de mogelijkheden. De huisarts of psychiater zal het gebruik van medicijnen begeleiden.

Behandeling

Perspectief biedt behandeling voor ADHD individueel aan, maar ook in groepsvorm (ADHD-training). De behandeling van ADHD is gericht op het leren ontdekken wat de diagnose inhoudt, het aanleren van structuur, time-management en sociale vaardigheden, maar ook het ontwikkelingen van zelfinzicht en het leren beheersen van impulsen. Ook worden er methode uit de cognitieve gedragstherapie gebruikt om negatieve gedachten en gevoelens te leren ‘ombuigen’ en te leren omgaan met de klachten.

ADHD-training

De ADHD-training is bedoeld voor mensen die zijn gediagnosticeerd met ADHD en willen leren wat deze diagnose voor hen betekent en hoe ze het beste kunnen omgaan met de uitdagingen en moeilijkheden die ADHD met zich mee kan brengen. De training is gebaseerd op interventies uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Verder maken we in de training gebruik van het boek “Aandacht een Kopzorg” van Kathleen Nadeau.

In de bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken zoals:

  • Wat is ADHD?
  • Hoe werkt medicatie bij ADHD?
  • Hoe kun je leren om beter te organiseren en te plannen?
  • Hoe zie je jezelf en welke invloed heeft de diagnose ADHD op je zelfbeeld?
  • Hoe kun je anders omgaan met stress?

Twee bijeenkomsten zullen in het teken staan van de sociale omgeving. Dan wordt verwacht dat ieder groepslid zijn partner of een belangrijke ander meeneemt om met elkaar te onderzoeken wat de consequenties van ADHD zijn binnen relaties en wat strategieën kunnen zijn om anders om te gaan met disfunctionele patronen.

Praktische informatie

De groep start meerdere keren per jaar, voor de actuele informatie klikt u hier. De training bestaat uit negen bijeenkomsten. De training wordt gegeven door een of twee psychologen aan een vaste groep van zo’n zeven tot tien deelnemers. Ook zal de psychiater betrokken worden bij sommige bijeenkomsten.

Meer informatie

Voor meer informatie over ADHD kunt u kijken op de website van de Hersenstichting.