EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een een traumatische ervaring. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat cliënten zeer goed reageren op deze therapievorm.

EMDR wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide psychologen. Tijdens een sessie volgt de psycholoog het EMDR protocol. Voor kinderen wordt een ander protocol gehanteerd, namelijk het protocol voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Hoe ziet een EMDR sessie eruit?

EMDR wordt toegepast tijdens een individuele behandeling. Een sessie kan zowel via direct contact met de behandelaar als via beeldbellen plaatsvinden.

Tijdens een sessie vraagt de psycholoog om terug te denken aan de gebeurtenis. Dit is inclusief beelden, gedachten en gevoelens die je hebt ervaren.

Het verwerkingsproces

Tijdens het verwerkingsproces zal de psycholoog nogmaals vragen terug te denken aan de gebeurtenis. Nu in combinatie met een afleidende taak die het moeilijk maakt om aan iets anders te denken. Vaak is dat het met de ogen volgen van de hand van de psycholoog, of het volgen van een lampje op een lichtbalk.

De oogbewegingen zorgen ervoor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken. Er kunnen nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. De herbelevingen, flashbacks en/of nachtmerries verdwijnen. 

De EMDR-procedure brengt meestal een stroom van gedachten en beelden op gang. Soms brengt het ook lichamelijke sensaties met zich mee. Daarom kan EMDR als zeer intens worden ervaren. 

Is EMDR gevaarlijk?

Een EMDR sessie is niet gevaarlijk zolang het wordt uitgevoerd door een ervaren psycholoog. Het goed opvolgen van het protocol is zeer belangrijk.

Bij Perspectief kun je er zeker van zijn dat je wordt begeleidt door een goed opgeleide psycholoog.

De bijwerkingen van EMDR

Na afloop van een sessie kun je hoofdpijn hebben en/of vermoeid zijn. Dit is normaal, want een EMDR sessie kan intens zijn.

Je hebt moeten terugdenken aan een nare ervaring terwijl je ogen een niet alledaagse beweging maakten.

De klachten zijn meestal na 1 tot 2 dagen verdwenen.