Autismespectrum stoornissen

Mensen met autisme bekijken en interpreteren de wereld anders dan anderen. Dat kan soms voor problemen zorgen. Problemen in de sociale interactie, in het vermogen om zich in te leven in de gevoelens van anderen en in de communicatie. Voor iemand met autisme kan de wereld om hen heen ongelofelijk ingewikkeld zijn. Er bestaan verschillende vormen van autisme, met elk hun eigen aanvullende kenmerken. De meest voorkomende vormen zijn zogenaamd klassiek autisme, PDD-NOS en Asperger. Omdat er zoveel verschillende soorten autisme zijn, wordt er tegenwoordig gesproken over een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Behandeling
Behandeling van een autisme spectrum stoornis start met het doen van goede diagnostiek. We kunnen onderzoek doen om te kijken of het kind ASS heeft en zo ja, welke vorm van ASS hij of zij dan heeft. Als de diagnose gesteld is, kan behandeling opgestart worden. De behandeling richt zich, afhankelijk van de leeftijd van het kind, in meer of mindere mate op de ouders. Het kind zal zelf moeten leren omgaan met ASS maar heeft ondersteuning van ouders nodig. Soms weten ouders al goed met het gedrag van hun kind om te gaan. Dan richt ouderbegeleiding zich op de puntjes op de i zetten.

Een stoornis in het autisme spectrum is niet te genezen. Wel kan medicatie bijvoorbeeld helpen om wat minder druk te zijn, of emoties wat beter onder controle te hebben. Wij bekijken in overleg met het kind en ouders hoe ze het beste met de ASS om kunnen gaan.

Indien ouders akkoord gaan, wordt u bij aanvang en afronding van de behandeling geïnformeerd over het verloop.