Concentratieproblemen

Sommige kinderen hebben moeite om zich te concentreren. Vaak komen de eerste signalen hiervan vanuit school. Of het kind geeft zelf aan ‘het is zo druk in mijn hoofd’. Veel mensen denken bij deze klachten gelijk aan AD(H)D. Echter er zijn meerdere oorzaken voor concentratieproblemen mogelijk. Zo kan een hoge, lage of scheef verdeelde intelligentie een oorzaak zijn van concentratieproblemen. Maar het kan ook een symptoom zijn van bijvoorbeeld een depressie. Daarom is het belangrijk om gedegen diagnostiek in te zetten om vast te stellen waar de concentratieproblemen uit voortkomen.

Bij een vermoeden van AD(H)D of concentratieproblemen kunnen we daar onderzoek naar doen. Afhankelijk van de klachten waarmee het kind komt, bepalen we uit welke onderdelen een onderzoek zal bestaan. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal behandeling worden ingezet. Behandeling kan bestaan uit individuele behandeling gericht op het kind. Bijvoorbeeld het kind leren plannen, leren omgaan met bepaalde gedachten etc. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie. Behandeling kan ook bestaan uit ouder gesprekken of medicatie.

De rol van ouders tijdens het onderzoek en de behandeling zal afhangen van de leeftijd van het kind, de klachten en het type onderzoek wat gedaan wordt.

Indien ouders akkoord gaan, wordt u bij aanvang en afronding van de behandeling geïnformeerd over het verloop. Daarnaast ontvangt u, als ouders akkoord zijn, een beknopte versie van het onderzoeksrapport.