Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

CGT staat voor Cognitieve Gedrags Therapie. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat ons gevoel en ons gedrag voortkomen uit de gedachten die we hebben. Niet zozeer de situatie bepaalt hoe men zich voelt en gedraagt, maar vooral de interpretatie die men aan die situatie geeft, is bepalend voor het gevoel en gedrag.

Bewezen effectief

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT voor veel problemen bewezen effectief is. CGT start, net als elke andere behandeling, met een intakegesprek. Hierin inventariseren we wat de klachten zijn en wat ouders en kind zelf al geprobeerd hebben om van de klachten af te komen.

In de vervolgsessies wordt er met het kind stilgestaan bij welke gedachten het kind heeft en hoe we die gedachten kunnen veranderen. Door op een andere manier naar situaties te kijken, krijgen deze een andere betekenis en kan het kind anders met de situaties omgaan en zich anders gaan voelen.

Huiswerk

Soms krijgt het kind een werkblad mee naar huis wat ingevuld moet worden. Dit om ervoor te zorgen dat het kind ook thuis en op school met de behandeling bezig is.