E-Health

Een behandeling die aansluit bij de belevingswereld van een jongere heeft meer kans van slagen. Vandaar dat we soms een online behandeling aanbieden, als aanvulling op de gewone behandelgesprekken (face-to-face behandeling). Online kan het kind filmpjes met uitleg bekijken en opdrachten maken. Dit gebruiken we dan weer bij het eerstvolgende face-to-face contact. Het voordeel van deze vorm van therapie is dat het kind op een eigen gekozen tijdstip met de therapie bezig kan zijn. Ook kan de behandeling in eigen tempo doorlopen worden. Doordat er tussendoor nog steeds face-to-face contact met ons blijft, kunnen we de voortgang van de behandeling goed monitoren.

E-Health wordt door ons in aanvulling op een reguliere behandeling ingezet. Dit betekent dat er altijd eerst een intakegesprek gevoerd wordt. Tijdens het intakegesprek bespreken we met ouders en het kind of E-Health een mogelijkheid is. Wanneer dit het geval is, krijgt het kind per mail een inlogcode toegestuurd. Hiermee kan ingelogd worden op de website van Therapieland, onze samenwerkingspartner hierin. Het kind bekijkt de filmpjes en maakt de opdrachten via de website. Mocht er iets niet lukken dan kan online hulp gevraagd worden van de behandelaar.