Cognitieve gedragstherapie

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek is in de afgelopen jaren aangetoond dat cognitieve gedragstherapie (CGT) bij veel psychische klachten effectief is. Deze therapievorm richt zich op gedachten (cognities) en gedrag.

Het uitgangspunt is dat niet zozeer de situatie bepaalt hoe men zich voelt en gedraagt, maar dat vooral de interpretatie die men aan die situatie geeft bepalend is voor het gevoel en gedrag. Het is dan ook belangrijk om erachter te komen welke gedachten en welk gedrag ten grondslag liggen aan bepaalde klachten (nare gevoelens en/of problematisch gedrag). De behandelaar en de cliënt onderzoeken dit samen.

De cliënt leert vervolgens technieken om te onderzoeken of de gedachten kloppen en of het gedrag hem of haar helpt. Hierbij worden negatieve gedachten vervangen door meer evenwichtige, realistische gedachten. En er wordt geoefend met gedrag dat beter passend is bij de omstandigheden.

Individuele sessies of groepstherapie, opbouw

Cognitieve gedragstherapie wordt zowel in individuele sessies als in groepstherapie aangeboden. De keuze voor een van beide wordt in overleg tussen behandelaar en cliënt gemaakt en hangt af van wat het meest passend is bij de klachten van de cliënt.

De groepsbehandelingen worden op diverse locaties aangeboden, waarbij cliënten kunnen instromen in de groep en deelnemen aan tien sessies van anderhalf uur met begeleiding van een ervaren psycholoog. In de groep werken circa zes cliënten aan het eigen maken van de technieken van CGT.

Na afloop van de tien sessies wordt een individueel gesprek ingepland bij de eigen behandelaar om te werken aan het voorkómen van terugval en het afronden van de behandeling.

Het huidige aanbod voor de groepsbehandeling vindt u hier.