E-health

Perspectief biedt e-health aan, waarbij gebruik gemaakt wordt van het platform ‘Therapieland’. E–health is een online internetbehandeling die als aanvulling wordt gebruikt op de behandelgesprekken. In deze digitale omgeving worden onderdelen van de reguliere behandeling behandeld aan de hand van bijvoorbeeld filmpjes, animaties en opdrachten. Vaak vinden cliënten het prettig om de uitleg die in de therapie gegeven is nog eens door te nemen. De behandeling kan op een zelf gekozen tijdstip en tempo gevolgd worden.

Opbouw
Nadat samen met de behandelaar is besloten om e-health te gebruiken, ontvangt de cliënt een uitnodiging voor de module die de cliënt nodig heeft en een eigen inlogcode die gekoppeld is aan de behandelaar. In de module werkt de cliënt zelfstandig, en kan hij of zij via de online omgeving hulp vragen aan de behandelaar. In de individuele gesprekken kunnen de gemaakte opdrachten, hetgeen men geleerd heeft en eventuele moeilijkheden besproken worden. De module blijft inzichtelijk voor de cliënt na het afronden van de behandeling, zodat de verkregen informatie later nog gebruikt kan worden.

Wachtlijst overbrugging
E-health kan ook worden gebruikt wanneer er onverhoopt een wachtlijst voor de reguliere behandeling is. Op deze manier kan de cliënt zelfstandig al een start maken en werken aan herstel.