ADHD onderzoek

Wanneer er een vermoeden bestaat dat iemand aan ADHD of ADD lijdt, kan daar verder onderzoek naar worden gedaan. De diagnose ADHD wordt gesteld op basis van informatie verkregen via onder andere een interview met de cliënt en naasten. In een gesprek zal de psycholoog naast vragen aan de cliënt zelf ook vragen stellen aan een familielid of de partner van de cliënt. Het liefst is dit een persoon die weet heeft van de kindertijd van de cliënt. Soms worden verslagen uit eerder onderzoek of vroegere schoolrapporten meegenomen in het diagnostisch onderzoek.

Er bestaat nog geen neuropsychologische test die gevoelig genoeg is om de diagnose ADHD vast te kunnen stellen. Wel wordt neuropsychologisch onderzoek soms gedaan ter ondersteuning van de diagnose en om te kijken waar iemand zijn sterke en minder sterke punten liggen.

Bij onderzoek naar AD(H)D is tevens altijd veel aandacht voor mogelijke andere verklaringen van de symptomen op basis waarvan het vermoeden van AD(H)D bestaat.