Traumatische gebeurtenissen

Ieder kind maakt wel eens een heftige gebeurtenis mee. Bijvoorbeeld een ongeluk, het overlijden van een ouder, misbruik, pesten, ouders die gaan scheiden en ga zo maar door. Zulke gebeurtenissen kunnen een grote invloed op het leven van een kind hebben waardoor in sommige gevallen de ontwikkeling van een kind stagneert.

Het kind krijgt bijvoorbeeld nachtmerries. Of het wordt erg emotioneel als ouders de gebeurtenis proberen te bespreken. Ze proberen herinneringen aan de gebeurtenis te vermijden. Het kind loopt bijvoorbeeld niet meer door een bepaalde straat, of kijkt niet meer naar bepaalde foto’s. Daarnaast is het kind super alert. Alert op signalen dat zoiets nog een keer gaat gebeuren. En dat kost heel veel energie. Het kan ten koste gaan van het schoolwerk, kinderen kunnen er prikkelbaar van worden of ze kunnen zich gaan afzonderen.

Behandeling
Na een intakegesprek kan worden vastgesteld op welke wijze het kind het best geholpen kan worden. Een mogelijke behandelvorm is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit een effectieve behandeling is bij klachten voortkomend uit een of meerdere traumatische ervaringen. Voor meer informatie over deze therapievorm verwijzen wij naar de website van de vereniging van EMDR.

Het is echter ook mogelijk dat bij deze klachten cognitieve gedragstherapie wordt ingezet in plaats van of naast EMDR.

De rol van ouders en school tijdens de behandeling zal afhangen van de leeftijd van het kind en de aard van de traumatische gebeurtenis.