Traumatische gebeurtenissen

Naar aanleiding van een verlies kunnen er allerlei gevoelens naar boven komen. De periode die volgt op het verlies wordt vaak een periode van rouw genoemd. Het verlies kan het overlijden van een dierbaar persoon zijn, maar het kan ook gaan om het verliezen van een vertrouwde situatie of van een partner als gevolg van een (echt)scheiding. Rouwen naar aanleiding van een verlies is een normale reactie. Echter, wanneer iemand na verloop van tijd het gevoel blijft houden dat hij of zij niet over het verlies heen kan komen en in zijn of haar functioneren belemmerd wordt, is het raadzaam om hulp te zoeken.

Ook kan men in zijn of haar leven te maken krijgen met een traumatische ervaring. Een traumatische ervaring kan worden omschreven als een gebeurtenis die buiten het patroon van gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en die duidelijk lijden veroorzaakt. Een dergelijke gebeurtenis kan zoveel indruk maken dat iemand het niet kan verwerken. Voorbeelden van traumatische ervaringen zijn oorlogen, gijzelingen, vliegtuigongelukken, scheepsrampen en treinrampen, aardbevingen, overstromingen, roofovervallen, mishandeling, verkrachting, zelfdoding, verdrinking, verkeersongeval, pestervaringen of een gewelddelict. Niet alleen slachtoffers, maar ook bijna-slachtoffers en toeschouwers kunnen een trauma oplopen.

Bij een trauma kan er sprake zijn van de volgende symptomen: de gebeurtenis wordt steeds opnieuw herbeleefd (in flashbacks of nachtmerries); de persoon probeert de bijbehorende gevoelens niet te voelen en vermijdt zaken die hem of haar hieraan herinneren; er is sprake van een verhoogde prikkelbaarheid en de neiging om zichzelf terug te trekken en moeilijke situaties te ontwijken. Tevens kan er sprake zijn van gejaagdheid, nervositeit, agressiviteit of van psychosomatische klachten (bijvoorbeeld hoofdpijn, rugpijn, slapeloosheid).

Behandeling
Na een intakegesprek kan worden vastgesteld op welke wijze iemand het best geholpen kan worden en wordt de behandeling doorgaans ingedeeld in een zorgpad angststoornissen. Een mogelijke behandelvorm is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit een effectieve behandeling is bij klachten voortkomend uit een of meerdere traumatische ervaringen. Voor meer informatie over deze therapievorm verwijzen wij naar de website van de vereniging van EMDR.

Het is echter ook mogelijk dat bij deze klachten cognitieve gedragstherapie wordt ingezet in plaats van of naast EMDR.

ROM- en Effectmeting
De effecten van de behandeling zullen we meten door middel van vragenlijsten. De effectmetingen ondersteunen uw behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de effectmetingen is om gedurende de behandeling informatie te verzamelen om daarmee de behandeling en het behandelbeleid te volgen en eventueel aan te passen. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij ontslag.