Aanmeldpauze voor S-GGZ per 3 mei 2021

Wachtlijstbemiddeling

Beste cliënt,

Bij Perspectief hebben we vanaf december vorig jaar te maken met 25% meer aanmeldingen dan we aan kunnen met ons team van behandelaars. Als gevolg daarvan zien wij onze wachttijd steeds verder oplopen, tot bijna een half jaar. We hebben aan alle Zorgverzekeraar al laten weten dat dit speelt.

Als gevolg van deze toestroom aan aanmeldingen, zijn we helaas genoodzaakt om een tijdelijke, en gedeeltelijke, aanmeldpauze in te voeren om in te kunnen lopen op de wachttijd. Deze aanmeldpauze geldt niet voor GB-GGZ aanmeldingen.

Wij adviseren cliënten die een S-GGZ behandeling nodig hebben, contact op te nemen met de afdeling Wachtlijstbemiddeling van de Zorgverzekeraar. De contactpersoon van die afdeling zal samen met u bekijken bij welke praktijk u eerder terecht kunt. Mocht u er daarna toch voor kiezen om te willen wachten op een plek bij ons, dan kunt u weer contact met ons op te nemen.

Het kan zijn dat u in contact met Wachtlijstbemiddeling te horen krijgt dat wij voldoende budget hebben om u in zorg te nemen. U kunt dan vertellen dat het budget niet de reden van deze verwijzing is, maar de opgelopen wachttijdtot ruim boven de treeknorm.

Contact gegevens Wachtlijstbemiddeling per zorgverzekeraar

  1. VGZ wachttijdbemiddeling aanvragen: 088 – 131 1611, ma-vrij 8:30- 17:00 uur.
  2. Zilveren Kruis wachttijdbemiddeling aanvragen: 071-364 0280, ma-vrij 8:00-18:00 uur.
  3. CZ Zorgteam wachttijdbemiddelijng aanvragen: 013-594 9110.
  4. Menzis wachttijdbemiddeling aanvragen: 088-222 4042, ma-vrij: 08:30-17:00 uur.
  5. DSW wachttijdbemiddeling aanvragen: 010 – 2 466 466, ma-vrij: 08:00-17:30 uur.
  6. Zorg en Zekerheid Wachtlijstbemiddeling aanvragen:
  7. ENO: informatie over bemiddeling te vinden op de pagina van het label.
  8. ONVZ Wachtlijstbemiddeling aanvragen: 0800-022 1450, ma-vrij: 8:30-17:30 uur.

U kunt ook zelf proberen zich bij een andere praktijk in de regio aan te melden.

Onze welgemeende excuses voor het ongemak. Wij wensen u toe dat u spoedig wordt bemiddeld naar een passende zorgverlener.

Hartelijke groet,
Het Perspectief Team

Voor vragen belt u 088 – 6460300