Handleiding beeldbellen met Teams

Blended werken Binnen onze psychologen praktijk werken wij blended. Dat wil zeggen een combinatie van beeldbelafspraken en face-to-face afspraken. Staat er in uw afsprakenoverzicht geen locatie vermeld, dan vindt uw afspraak vooralsnog via beeldbellen plaats. Wat...