Feiten en cijfers

 

Binnen Perspectief worden jaarlijks ongeveer 2200 cliënten behandeld of onderzocht. Binnen de volwassenzorg wordt de helft gezien in de Basis GGZ en de andere helft in de Specialistische GGZ. Binnen Kind & Jeugd wordt voornamelijk zorg verleent in de Specialistische GGZ. De verhouding Kind & Jeugd en Volwassenen cliënten binnen onze praktijk is 40%-60%. Perspectief werkt vanuit zes locaties. Binnen elke locatie werken ongeveer 20 medewerkers. De teams zijn stabiel en deskundig. De ratio GZ-psychologen (deels in opleiding) – Klinisch Psychologen – psychiaters – psychotherapeut – verpleegkundig specialist en basispsychologen is 75%-25%. Dit zorgt ervoor dat wij uitgerust zijn om de meeste zorgvragen te kunnen behandelen. Binnen Perspectief leiden wij ook zelf op tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch psycholoog. Jaarlijks starten minimaal vier psychologen met de GZ.