Voor verwijzers

Maak een keuze:

Artsen voor Volwassenen

Artsen voor Kinderen

Scholen en Jeugdteams

Ons behandelaanbod

De behandelmethodes die bij Perspectief worden gebruikt zijn wetenschappelijk onderbouwd, efficiënt en bewezen effectief. Ons behandelaanbod sluit hierop aan. We streven naar een zo kort mogelijke wachttijd en een zo spoedig mogelijk herstel.

Collegiaal overleg

Perspectief streeft een goede samenwerking met verwijzers en andere professionals na. Wij zijn graag bereid tot vooroverleg met verwijzers met betrekking tot indicatiestelling, om zo te zorgen dat een patiënt op de juiste plaats zo goed mogelijk geholpen kan worden.

Voor overleg of vragen kun je contact opnemen met de locatiemanager van de vestiging in de regio of door te bellen naar 088-6460300. Voor intercollegiaal overleg kun je in het keuzemenu kiezen voor toets 2.

Voor huisartsen en praktijkondersteuners huisarts-GGZ (POH-GGZ)

Als huisarts, eventueel in samenwerking met een POH-GGZ, verwijst je de patiënt bij psychische klachten door naar een professional. Onze psychologen bieden die ondersteuning graag aan en staan jouw patiënt vakkundig bij op de weg naar herstel. Voor de verwijzing kan er gebruik gemaakt worden van Zorgdomein.

Spoed

Psychologenpraktijk Perspectief is alleen bereikbaar tijdens kantoortijden en heeft geen crisisdienst.

Als er sprake is van spoed bij patiënten die nog niet bij ons in behandeling zijn, dan adviseren wij contact op te nemen met de huisarts, de huisartsenpost of indien nodig de crisisdienst.

Cliënten die reeds bij ons in behandeling zijn, kunnen overdag bij spoed gebruik maken van een keuzetoets als zij ons bellen. Buiten kantoortijden kunnen wij hen helaas niet te woord staan en verwijzen we bij spoed naar de huisartsenpost of indien nodig de crisisdienst.

Voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en werkgevers

Psychische klachten bij een werknemer kunnen leiden tot problemen op de werkvloer, zoals (sterk) verminderd functioneren en zelfs tot verzuim. Als de cliënt daar toestemming voor geeft, kan er samengewerkt worden met u als bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en/of werkgever.

Onze praktijk biedt begeleiding bij re-integratie of ondersteuning bij het voorkomen van uitval op het werk. Wij geven echter geen verklaringen af, bijvoorbeeld over of een persoon in staat is bepaald werk te verrichten. Hiermee handelen we conform de regels die zijn opgesteld door de beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).