Familiebeleid

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar sociale netwerk en de behandelaar bijdraagt aan een betere behandeling en een sneller herstel.

Optimale behandeling

Omdat wij deze samenwerking zo optimaal mogelijk willen maken hanteren wij ‘een familiebeleid’. Dit houdt in dat personen uit het sociale netwerk van de cliënt bij de behandeling betrokken kunnen worden.

De exacte invulling hiervan stemmen de cliënt en de behandelaar samen af.

Mocht een cliënt niet willen dat zijn of haar sociale netwerk betrokken wordt bij de behandeling, dan wordt deze keuze uiteraard gerespecteerd.