Veelgestelde vragen aan onze praktijk

Wij verzamelden de antwoorden op de meest gestelde vragen aan onze praktijk in de lijst hieronder.

Aanmelding

Ik heb een verwijzing gekregen. Wat nu?

Als je een verwijzing hebt gekregen voor een behandeling bij onze praktijk vul dan ons online aanmeldformulier in. Zodra de aanmelding is gelukt, ontvang je een bevestiging per e-mail.

Let op: nadat je een verwijzing hebt gekregen, sta je niet automatisch op onze wachtlijst. De verwijzer meld je niet aan bij onze praktijk, dit moet je zelf nog doen. Houd hier rekening mee om teleurstelling te voorkomen.

Op welke dagen en tijdstippen kan de behandeling plaatsvinden?

Perspectief plant afspraken in op locatie, maar ook via beeldbellen. De afspraken vinden plaats tijdens tijdens kantoortijden (09.00-17:00 uur).

Een aantal van onze behandelaren starten om 08.15 uur. Heb je interesse in afspraken om deze tijd, geef het dan aan ons door.

Let op: Tijdens het plannen van onze trajecten zijn wij afhankelijk van de beschikbare tijden in de onze agenda’s. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeursdagen en tijden. Helaas is dit niet altijd mogelijk, daarom rekenen we ook op jouw flexibiliteit.

Behandeling

Hoe ziet een behandeling er globaal uit?

Hoe een behandeling eruit ziet hangt af van  de indicatie voor de behandeling. Er zal altijd eerst een screening plaatsvinden met een behandelaar.

Na deze screening is duidelijk wat voor behandeling of diagnostiek nodig is en wordt er een behandelplan gemaakt. 

Voor het exacte stappenplan klik je hier.

Kan ik een afspraak maken met een psychiater?

Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen met een van onze psychiaters:

 1. Consultatie via de huisarts:

Wanneer je niet in behandeling bent bij Perspectief, kan jouw huisarts een consultatie aanvragen met een van onze psychiaters. Dit houdt in dat de huisarts overleg heeft met de psychiater over bijvoorbeeld een medicatie-advies. Ook is het bij en consultatie mogelijk dat je zelf eenmalig gezien wordt door een van onze psychiaters. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet bij een vraag of wanneer het starten met medicatie gewenst is. Ook kan dit worden ingezet als je in overleg met de huisarts niet helder krijgt welke diagnose aanwezig is. Een consultatie kan ook bij een GZ-psycholoog of Klinisch Psycholoog plaats vinden als het niet om medicatie gaat.

De kosten voor dit overleg worden in rekening gebracht bij de huisarts. De huisarts kan voor vergoeding van deze consultatie aanspraak maken op de Zorgverzekeraar. Als je niet bij ons in behandeling bent, is het niet mogelijk om zelf contact op te nemen met een van onze psychiaters. Voor actuele tarieven kan de huisarts contact opnemen met het secretariaat.

 1. Behandeling in een kortdurend traject (voorheen GB-GGZ)

Bij een kortdurend traject (voorheen GB-GGZ) zijn er geen mogelijkheden om een psychiater te betrekken bij het behandeltraject. Voor vragen over medicatie, kunt je dan terecht bij jouw huisarts. Jouw huisarts kan eventueel middels het aanvragen van een consultatie overleg plegen met een van onze psychiaters.

 1. Behandeling in een langdurig traject (voorheen S-GGZ)

Wanneer je in behandeling bent in een langdurig traject (voorheen S-GGZ), is er ruimte om, in overleg met jouw behandelaar, een psychiater te betrekken bij jouw behandeltraject.

Met wie werken jullie samen?

Wij werken samen met andere professionals die betrokken zijn bij een cliënt, als de cliënt daar toestemming voor geeft. Dit kan de huisarts, maar ook de POH-GGZ, een school of een andere zorgverlener zijn. Tevens hanteren wij een familiebeleid, wat betekent dat in overleg met de cliënt diens steunnetwerk (een of meer familieleden of bekenden) bij de behandeling betrokken kan worden. Daarnaast werken wij samen met andere GGZ instellingen en partners in het sociaal domein. 

Wat is het verschil tussen de POH-GGZ en Perspectief?

Bij de POH-GGZ kunnen cliënten terecht voor kortdurende, over het algemeen lichte problematiek welke niet aan de criteria van een DSM-diagnose voldoet. Wanneer de praktijkondersteuner inschat dat de klachten zwaarder zijn, dan kan hij/zij adviseren door te verwijzen naar de GB-GGZ of de S-GGZ. Ook kunnen cliënten bij de POH-GGZ terecht voor wachttijdoverbrugging.

Behandeling bij Perspectief kan plaatsvinden wanneer er sprake is van psychische klachten die aan de criteria van een DSM-diagnose voldoet. Perspectief biedt kortdurende trajecten voor cliënten met milde tot matig ernstige klachten met een vrij kort beloop (voorheen werd dit GB-GGZ genoemd). Perspectief biedt ook langdurigere behandeltrajecten aan voor cliënten met complexere problematiek die langere tijd aanwezig (voorheen werd dit S-GGZ genoemd).

Krijg ik één of meerdere psychologen tijdens mijn behandeling?

Bij elk behandeltraject is een behandelaar en een regiebehandelaar betrokken. In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn (afhankelijk van zijn/haar registratie), maar het kunnen ook twee verschillende personen zijn.

Wanneer de behandelaar en de regiebehandelaar twee verschillende personen zijn, heeft een cliënt het meeste contact met de behandelaar. Deze voert het grootste deel van de behandeling uit. De regiebehandelaar houdt het overzicht over de behandeling en is eindverantwoordelijk. Soms vindt er ook overleg plaats tussen de behandelaar en een specialist. In langdurigere trajecten kan ook een consult gepland worden voor de cliënt met deze specialist. Een specialist kan een psychiater of een Klinisch psycholoog zijn bij Perspectief.

Wat is een Regiebehandelaar en een Specialist?

Het regiebehandelaarschap is door het ministerie van VWS in 2017 ingevoerd. De regiebehandelaar is een GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. De regiebehandelaar is BIG-geregistreerd.

De hoofdbehandelaar wordt in de nieuwe werkwijze specialist genoemd en zal op een andere wijze een belangrijke rol vervullen in de behandeling.

De GZ-psycholoog, en bij een aantal verzekeraars de psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, zal de functie van de regiebehandelaar op zich nemen.

Regie-behandelaar:

 • De regie-behandelaar is eind verantwoordelijk voor (de regie van) het behandeltraject.
 • De regie-behandelaar is betrokken bij de cliënt en de behandelaar, met als doel het monitoren van het behandelproces.
 • De regie-behandelaar is BIG-geregistreerd.
 • De behandelaar is basispsycholoog, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog of GZ psycholoog
 • De term hoofdbehandelaar vervalt, Psychiater/klinisch psycholoog zijn nu “specialist” (maar kunnen ook worden ingezet als regie-behandelaar).

Specialist:
Tijdens de behandeling kan de regiebehandelaar besluiten om een specialist in te consulteren voor zijn of haar specialistische kennis. Dit kan in de vorm van een multidisciplinair overleg zijn tussen de (regie-)behandelaar en specialist, maar dit kan ook een consult zijn met de cliënt. Een specialist kan een psychiater of klinisch psycholoog zijn bij Perspectief. Ook bij de inzet van een specialist in een behandeltraject behoudt de regiebehandelaar het overzicht en blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.

Wat als ik geen klik voel met mijn behandelaar?

Wanneer je geen klik voelt met jouw behandelaar, verzoeken wij je om dit met jouw behandelaar te bespreken.

Dit is belangrijk, omdat er dan – indien nodig – naar een andere behandelaar gezocht kan worden.

Wat is E-health?

E-Health is een online internetbehandeling met diverse modules die ter aanvulling kan worden gebruikt op de ‘face-to-face-therapie’ of als overbrugging bij een eventuele wachttijd voor de behandeling kan starten.

Kijk hier voor uitgebreide informatie over e-health.

Wat is een zorgpad?

De term ‘zorgpad’ kunt je bijvoorbeeld in een brief van de behandelaar aan de huisarts tegenkomen. In een zorgpad zijn de stappen en beslismomenten bij onderzoek en behandeling voor een bepaalde diagnose beschreven.

Een voorbeeld is het zorgpad angststoornissen. Een zorgpad vormt dus de route die een cliënt volgt na de aanmelding, voor onderzoek en/of behandeling van zijn of haar probleem. Het doel is de kwaliteit en de efficiëntie van een behandeling te waarborgen.

Wat is een CQI-meting?

De CQI (Consumer Quality Index) is een evaluatievragenlijst die wordt afgenomen aan het einde van een behandeltraject. Met deze vragenlijst wordt gemeten hoe een cliënt de hulpverlening van Perspectief heeft ervaren. De resultaten van deze meting worden gebruikt om inzicht te krijgen in de manier waarop Perspectief de zorgverlening kan verbeteren.

Wat is ROM?

ROM is de afkorting van ‘Routine Outcome Monitoring’, wat staat voor het op routinematige basis meten en bewaken van behandeleffecten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt. Aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt een cliënt gevraagd de vragenlijsten in te vullen en bij langere behandelingen (langer dan drie maanden) ook tussendoor. ROM is dus een onderdeel van de behandelwijze van Perspectief.

De antwoorden die de cliënt geeft bij het invullen van de ROM-vragenlijsten bieden de behandelaren informatie over de aard en de ernst van de klachten. Het helpt bij het stellen van de juiste diagnose en om een keuze te maken voor een passende behandeling.

Op welke dagen en tijdstippen kan de behandeling plaatsvinden?

De behandeling vindt plaats, op één van onze locaties of via beeldbellen, tijdens kantoortijden (09.00-17:00 uur).

Een aantal van onze behandelaren starten om 08.15 uur. Heb je interesse in afspraken om deze tijd, geef het dan aan ons door.

Let op: Tijdens het plannen van onze trajecten proberen wij rekening te houden met je voorkeursdagen/-tijden, maar zijn wij ook afhankelijk van de beschikbare tijden in de agenda’s van de behandelaren. We rekenen daarom ook op jouw flexibiliteit.

Hoe ziet een behandeling er globaal uit?

Dit hangt af van de indicatie voor behandeling. Er zal altijd eerst een intake gesprek plaatsvinden waarna er of verdere diagnostiek danwel een behandelplan volgt.

Voor het exacte stappenplan klikt u hier.

Cliëntenportaal

Wat is het cliëntenportaal?

Het cliëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin je inzage hebt in je eigen gegevens die in het systeem staan. De gegevens die je hierin kan terugvinden zijn: de uitslag van de klachtenvragenlijst (SQ48/SDQ), het behandelplan, de behandelovereenkomst en de afsprakenkaart.

Ik kan niet inloggen bij het cliëntenportaal

Als het niet lukt om in te loggen bij het cliëntenportaal, kun je contact opnemen met het secretariaat. Vaak ligt het aan een bug in het cliëntenportaal waardoor inloggen niet lukt. Meestal is dit na een paar dagen weer opgelost.

Ik zie geen locatie in het cliëntenportaal / de locatie wijkt af

Voor aanvang van het behandeltraject heb je een e-mail ontvangen met een afsprakenkaart. De afspraken zijn ook terug te vinden in het cliëntenportaal.

Als de locatie in het cliëntportaal niet (juist) staat genoemd, weet dan dat de afsprakenkaart die je per e-mail hebt ontvangen leidend is.

Voor vragen over de locatie van jouw afspraak bel je met onze Front Office via 088-64 60 300.

Kosten

Wat zijn de kosten van een behandeling bij Perspectief?

Klik hier voor een overzicht van de kosten voor een behandeling bij Perspectief

Hoe werkt het eigen risico?

GGZ-behandelingen voor volwassenen (18+) worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moeten patiënten eigen risico betalen.

De zorgverzekeraar berekent het eigen risico per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Je betaalt elk jaar eigen risico

De zorgverzekeraar berekent het eigen risico per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De zorgverzekeraar telt de afspraken die tussen 1 januari en 31 december van het kalenderjaar plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor dat kalenderjaar. De afspraken die in een ander kalenderjaar plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor dat kalenderjaar.

Ik ben elders in behandeling geweest en kom nu bij Perspectief. Wordt dat vergoed?

Het is mogelijk om, na behandeling bij een andere zorgaanbieder, bij ons in behandeling te komen mits er sprake is van een klachtenpatroon passend bij een DSM-5 diagnose welke voor vergoeding in aanmerking komt (klik hier voor niet-verzekerde zorg).

Voor het starten van een behandeling bij Perspectief is een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig.

Als de cliënt zich bij ons aanmeldt terwijl hij/zij reeds bij een andere zorgaanbieder in behandeling is, wordt de behandeling binnen Perspectief slechts door de zorgverzekeraar vergoed indien:

 • Er sprake is van zinnige zorg en gepast gebruik. Tijdens een screening kan beoordeeld worden of het zinnig is om een behandeling op te starten naast de huidige behandeling;
 • de cliënt, zoals in alle gevallen, een recente en geldige verwijsbrief heeft;
 • het een diagnose betreft die door uw zorgverzekeraar wordt vergoed (klik hier voor niet verzekerde zorg).
Mijn behandeling loopt door tot na de jaarwisseling. Wordt mijn eigen risico dan twee keer aangesproken?

GGZ-behandelingen voor volwassenen (18+) worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moeten patiënten eigen risico betalen.

De zorgverzekeraar berekent het eigen risico per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Je betaalt elk jaar opnieuw eigen risico.

Wat is het verschil tussen een contract met de verzekeraar en een budgetplafond?

Met nagenoeg alle zorgverzekeraars hebben we een contract afgesloten. Dit betekent dat de behandeling in de meeste gevallen volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar (met uitzondering van het eigen risico).

Per zorgverzekeraar krijgen wij als instelling echter een jaarbudget toegekend, waarbinnen wij de verleende zorg kunnen declareren. Op het moment dat dit budget is ingevuld, krijgen wij de zorg niet meer vergoed van de verzekeraar.

De laatste jaren is het budget van verschillende verzekeraars helaas niet altijd toereikend om alle aanmeldingen in behandeling te kunnen nemen. We spreken dan over ‘een budgetplafond dat bereikt is’ en stellen een intake-stop in voor cliënten die bij de betreffende zorgverzekering verzekerd zijn.

Uiteraard leggen wij ruim voor het bereiken van het budgetplafond contact met de betreffende verzekeraar om te zoeken naar oplossingen. Die worden echter niet altijd geboden.

Klachten

Ik heb een klacht over Perspectief. Waar kan ik deze indienen?

Wij doen ons best je naar tevredenheid te helpen. Mocht je toch een klacht hebben, dan kun je een klacht indienen.

Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Rechten en plichten

Hoe kan ik een afspraak afzeggen?

Je zegt een afspraak af door contact op te nemen met onze Front Office. In overleg kun je ook bespreken of een online afspraak mogelijk is.

De Front Office is van maandag tot vrijdag telefonisch bereikbaar via 088 – 64 60 300 tussen 08:45-12:45 uur en 13.30-16.30 uur. Buiten onze openingstijden en in het weeekend kun je een voicemail achterlaten.

Je kunt ook  een e-mail sturen naar Regio West (Giessenburg, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam) of naar Regio Oost (Culemborg en Leerdam).

No-show beleid

Een afspraak kan tot 24 uur vooraf aan de afspraak kosteloos worden afgezegd. 

Zeg je de afspraak later af of verschijn je zonder afmelding niet op een afspraak? Dan brengen wij, ongeacht de reden, kosten in rekening volgens ons no-show beleid.

Wat moet ik doen als ik de Front Office niet kan bereiken?

Als onze Front Office telefonisch niet bereikbaar is kun je een voicemail achterlaten. We bellen of mailen je dan zo snel mogelijk terug.

Overige vragen

Hoe werkt het Zorgprestatiemodel?

Vanaf het jaar 2022 is de bekostiging van de GGZ veranderd. De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe een zorgverlener zorg in rekening moet brengen. 

Omdat de oude bekostiging niet meer geschikt was, is het Zorgpresatiemodel gelanceerd.

Klik hier om de brochure met alle informatie over het Zorgprestatiemodel te lezen.

 

Heb je een andere vraag?

Onze Front Office staat je graag te woord.

Je kunt ons telefonisch bereiken via 088 – 646 03 00 of een e-mail sturen.