Klachten en diagnoses

Binnen onze praktijk bieden wij behandeling voor een divers aantal klachten en diagnoses. Variërend van angstklachten tot een depressie en van een traumatische ervaring tot slaapproblemen.

Welke klachten en diagnoses kunnen wij behandelen:

* Behandeling van een autismespectrumstoornis (ASS) is alleen mogelijk in overleg en afhankelijk van de hulpvraag. 

Welke klachten en hulpvragen behandelen wij niet?

Helaas kunnen wij niet iedereen een passende behandeling bieden. Wij verwijzen door naar een gespecialiseerde instelling indien er sprake is van een sterk verhoogd suïciderisico, ernstige verslavingsproblematiek, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, ernstige eetstoornissen, ernstige conversieklachten, klachten samenhangend met een bipolaire stoornis of klachten samenhangend met een acute of recent doorlopen psychose. Behandeling van een autismespectrumstoornis of laagbegaafdheid is mogelijk in overleg en afhankelijk van de hulpvraag.

Wanneer er bij kinderen/jongeren sprake is van klachten voortkomend vanuit echtscheidingsproblematiek van ouders kunnen wij geen behandeling bieden. Voor opbouw van schoolgang bij schoolverzuim verwijzen wij ook door naar externe partijen.

Perspectief doet geen onderzoek naar dyslexie of dyscalculie. Intelligentieonderzoeken voeren wij alleen uit in aanvulling op onderzoek naar andere klachten.

Screening voorafgaand aan de behandeling

Voorafgaand een een behandeltraject bij onze praktijk vind er een screening plaats via beeldbellen.

Tijdens deze screening spreekt een behandelaar jouw verwijzing en hulpvraag met je door. We bekijken welke behandeling het beste past bij jouw problematiek. Ook beoordelen we of we je de juiste zorg kunnen bieden of dat een andere vorm van hulp beter past.

Als blijkt dat we je niet kunnen helpen, verwijzen wij je naar een gespecialiseerde instellingen in de omgeving.

Wil je meer informatie?

Bel ons of stuur een e-mail. De medewerkers van onze Front Office staan je graag te woord.