Ons behandelaanbod

Binnen onze praktijk bieden wij behandeling voor een divers aantal klachten en diagnoses. Variërend van angstklachten tot een depressie en van een traumatische ervaring tot slaapproblemen.

Hieronder ziet u een overzicht van de diagnoses en klachten waarvoor wij behandeling bieden. Daarnaast ziet u onderaan de lijst een overzicht van de diagnoses die wij helaas niet kunnen behandelen.

Wat doen we niet?

Ondanks het feit dat we bij heel veel klachten kunnen helpen, zijn wij niet voor alle problemen de juiste partij.

Omdat wij niet over een crisisdienst beschikken en onze psychiaters slechts beperkt aanwezig zijn, kunnen wij kinderen en jongeren met ernstige suïcidaliteit, verslavingsproblematiek, eetproblemen, bipolaire en/of psychotische stoornissen niet in behandeling nemen.

Daarnaast kunnen wij geen onderzoek doen naar dyslexie en dyscalculie en voeren we intelligentieonderzoek alleen uit als er ook onderzoek naar andere klachten nodig is.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over onze exclusiecriteria.