Jouw mening

Perspectief vind jouw mening, klacht of wens zeer belangrijk. Het helpt ons om ons werk en service te verbeteren.

Een klacht indienen

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk te werk en streven ernaar de beste zorg te leveren. Toch kan het zijn dat je niet (helemaal) tevreden bent. Misschien wil je zelfs een klacht indienen.

Ben je bij ons in zorg? Dan is ons advies om de ontevredenheid altijd eerst met de behandelaar te bespreken. Als dit niet tot een gewenste oplossing leidt, kun je een klacht indienen. Een klacht indienen kan telefonisch, maar ook schriftelijk.
Wil je een schriftelijke klacht indienen? Dan hanteren we een klachtenprocedure.

Onze klachtenprocedure is als volgt:

  1. Bespreek de klacht met de behandelaar. Kom je er niet uit ga dan naar stap 2.
  2. Vul het klachtenformulier in
  3. Onze klachtenfunctionaris neemt contact met je op om de klacht te bespreken
  4. De klachtenfunctionaris gaat in gesprek met de betrokken behandelaar en de manager
  5. De klachtenfunctionaris probeert samen met jou tot een passende optie te komen.

Lotte Lutgerink

Klachtenfunctionaris

Ben je niet tevreden met de afwikkeling van de klacht?

Dan kun je de vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.

Een medewerker van het Klachtenloket Zorg probeert de klacht met informatie en advies op te lossen. Ook kan ze je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan bemiddelen tussen jou en Perspectief, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden.

Je kunt het Klachtenloket Zorg bereiken door te bellen naar het telefoonnummer 070-3105392. Ze zijn van maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kijk je op de website van De Geschillencommissie.

Geschillencommissie

Als ook het Klachtenloket niet tot een goede oplossing kan komen, kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Dit is een externe en volledig onafhankelijke partij.

Als de klacht hier terecht komt, wordt de klacht een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het geschil. Hierna ontvang je een bindende uitspraak. Dat betekent dat wij, maar ook jij je aan de uitspraak moeten houden. We kunnen niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Voor meer informatie hierover kijk je op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Cliëntenraad

Wij hebben een cliëntenraad die vanuit het cliëntenperspectief meehelpt aan goede zorgverlening en dienstverlening. De cliëntenraar vertegenwoordigt de belangen van cliënten. Ieder jaar maakt de cliëntenraad een jaarverslag van de besproken onderwerpen.

Wil je contact met de cliëntenraad? Of wil je een kopie van het jaarverslag opvragen? Dan kun je contact opnemen met Arja Slob, contactpersoon van de cliëntenraad.

Arja Slob

Klokkenluidersregeling

Bij Perspectief vinden we het belangrijk dat alle (oud)medewerkers zich vrij en veilig voelen om een misstand te melden. Daarom heeft Perspectief een klokkenluidersregeling opgesteld waar onder meer beschreven staat hoe te melden, de mogelijkheden daartoe en de bescherming bij het melden van een misstand.

De klokkenluidersregeling is op te vragen via kwaliteit@psychologenpraktijkperspectief.nl