Klachtenprocedure en cliëntenraad

Klachtenprocedure

Hoewel wij bij Psychologenpraktijk Perspectief zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan en ernaar streven om de beste zorg te leveren, is het mogelijk dat er zaken niet volledig naar wens gaan. We adviseren u om dit met uw behandelaar te bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u telefonisch of schriftelijk een melding maken van uw klacht.

Perspectief hanteert hierbij een stapsgewijze procedure, waarbij we ons inspannen om snel te reageren en samen een oplossing te vinden voor de ontstane onvrede.

Deze procedure is als volgt: 

  1. Indien er een klacht is, waarbij u niet met uw behandelaar tot een oplossing komt, kan deze kenbaar gemaakt worden door het invullen van het klachtenformulier via deze site. Eventueel kan de klacht ook telefonisch doorgegeven worden aan onze klachtenfunctionaris, Marijn Grimmelikhuijzen.
  2. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op om de klacht te bespreken.
  3. De klachtenfunctionaris zal vervolgens met de betrokken collega en de manager in gesprek gaan.
  4. Samen met u (en eventueel de betrokken collega of het management) zal de klachtenfunctionaris proberen tot een passende oplossing te komen.

Geschillencommissie

Mocht dit voor u ontoereikend zijn, dan kunt u de vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-3105392. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van De Geschillencommissie.

Wanneer ook dit ontoereikend is, kunt u ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl

Cliëntenraad

Perspectief heeft een cliëntenraad die vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage levert aan goede zorg- en dienstverlening bij Perspectief. Hierbij vertegenwoordigt de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Ieder jaar maakt de cliëntenraad een jaarverslag van de besproken onderwerpen.

Indien u contact wenst met de cliëntenraad of een kopie van het jaarverslag wilt opvragen dan kunt u contact opnemen met Arja Slob, contactpersoon van de cliëntenraad.