Filosofie en organisatiestructuur

U kunt bij Psychologenpraktijk Perspectief terecht voor zowel kortdurende behandeling als langer durende, specialistische behandeltrajecten. Daarnaast kunnen wij ook diagnostisch onderzoek verrichten.

Wij zijn er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. In onze behandeltrajecten werken wij klachtgericht en maken we gebruik van wetenschappelijk bewezen methoden. Onze doelstelling is om kwalitatief zeer goede zorg te verlenen, in een prettige omgeving, met veel oog voor onze cliënten en de cliënttevredenheid.

Wij begrijpen dat de stap naar een psycholoog niet zomaar gezet is en willen hier zorgvuldig mee omgaan. Daarbij spannen we ons doorlopend in om de wachttijden zo beperkt mogelijk te houden.

Missie en visie

Het doel van Perspectief is het welbevinden van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen middels psychologische behandeling te vergroten. Onze speerpunten zijn een goede bereikbaarheid, een persoonlijke aanpak en het uitvoeren van een effectieve behandeling.

Perspectief realiseert de missie door samen met de cliënt een persoonlijk behandelplan op te stellen en te werken met effectief bewezen behandelmethodes /valide testonderzoek.

Onze kernwaarden

Onze waarden geven aan wat de cliënt van ons mag verwachten. Het zijn die zaken waar wij in willen uitmunten. Het zijn onze kernwaarden om bereikbaar, persoonlijk en effectief te zijn.

Bij ons kan er gerekend worden op een persoonlijke, op maat gesneden aanpak. We bekijken samen welke behandeling het beste bij de cliënt past, zodat we samen kunnen werken aan een zo optimaal mogelijk resultaat. 

Organisatiestructuur

Perspectief is een groeiende zorginstelling in de geestelijke gezondheidszorg met verschillende locaties. De directie van Perspectief wordt gevormd door Marjolijn Vreeswijk, Jan Glimmerveen en Renée Swagerman. Zij worden ondersteund door het managementteam dat bestaat uit Kim van der Linde en Ineke Weijnman (managers Kinderen & Jeugd), Willemijn Roks, Barbara Bolle, Marijn Grimmelikhuijzen, Janneke den Os en Mandy Lamberts (vestigingsmanagers), Mireille van Vugt (manager frontoffice), Pieter Klem (controlling) en Nancy Tijssen (manager P&O)

Daarnaast zijn er diverse collega’s die de functie van coördinator hebben, wat inhoudt dat zij managementtaken oppakken gericht op één specifiek aandachtsgebied. Dit zijn: Manon Hensen (POH-GGZ), Karin Kolthof (P-opleidingen) en Judith de Ruiter (Kwaliteitsborging). 

Er is sprake van een platte organisatie waarbij zowel de directie als de managers in direct contact staan met de behandelaars, ondersteunende medewerkers en cliënten.