Autisme

Doe je dingen liever alleen dan met anderen? Vind je het lastig als dingen anders gaan dan je in je hoofd had? Zie jij veel details die anderen niet zien? Ben je druk? Zijn sociale interacties voor jou ingewikkeld?

Zomaar een paar vragen uit een zelftest voor autisme. Het internet staat er vol mee. Maar het stellen van de diagnose autisme is niet zo eenvoudig. In de eerste plaats niet, omdat autisme in verschillende vormen kan bestaan. Daarnaast is het onderscheid tussen iemand die ‘gewoon wat meer moeite heeft met (bijvoorbeeld) sociale contacten’ en iemand die ‘moeite heeft met sociale contacten, omdat die persoon autisme heeft’ erg moeilijk te maken.

Wij doen daarom altijd uitgebreid onderzoek. Het onderzoek start met een intakegesprek met jou en je ouders. Als we vanuit het intakegesprek voldoende aanleiding zien voor verder onderzoek, dan starten we een onderzoek op wat bestaat uit een speciaal op jou afgestemde selectie van onderstaande mogelijkheden:

  • Intelligentieonderzoek: want soms kunnen autisme-achtige klachten voortkomen uit een hoge/ lage of scheef verdeelde intelligentie.
  • Concentratieonderzoek: er zijn verschillende soorten aandacht en concentratie. Om jou goed te kunnen adviseren, kan het soms handig zijn om te weten welke vorm van aandacht of concentratie bij jou goed gaat en welke vorm minder goed gaat.
  • Neuropsychologisch onderzoek: dat klinkt ingewikkeld, maar hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld hoe goed je geheugen is, of hoe goed je kunt plannen.
  • Sociaal-emotioneel onderzoek: hierbij kijken we hoe jij omgaat met emoties, of je je kunt verplaatsen in een ander, hoe jouw sociale contacten zijn etc.
  • Gesprek met je ouders over je ontwikkeling van je geboorte tot nu.
  • Vragenlijsten, zowel voor jou, je ouders als je mentor.
  • Gesprek met je mentor of eventueel een observatie in de klas.

We eindigen het onderzoek met een adviesgesprek, waarin we de resultaten aan jou of je ouders terugkoppelen.

Alles wat we doen in het onderzoek schrijven we in een onderzoeksverslag. Dit verslag krijg je mee naar huis. Ook zorgen we dat we jou en/of je omgeving adviezen geven over hoe je om kunt gaan met bijvoorbeeld autisme.