Medicatie

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om de behandeling bij de psycholoog te ondersteunen met behulp van medicatie. Bijvoorbeeld wanneer uit onderzoek blijkt dat er bij het kind sprake is van AD(H)D. Medicatie is niet alleen bij AD(H)D aan de orde. Het kan ook helpen bij  hevige angst- of paniekklachten.

Natuurlijk geven we uw kind niet zomaar medicijnen. Dat doen we altijd in overleg met u als ouder en met het kind zelf. Hoelang de medicatie geslikt moet worden, is afhankelijk van de reden waarom het medicijn wordt voorgeschreven. Onze kinder- en jeugd psychiater kan hier meer uitleg over geven.