Vergoeding

vergoeding-schema-ouders

Vergoeding

Psychologische zorg voor uw kind wordt vergoed door de gemeente. Er zijn twee manieren om in aanmerking te komen voor zorg; via de huisarts en via het sociaal team uit uw regio.

Via de huisarts

U maakt een afspraak bij de huisarts van uw kind. Daar vertelt u kort iets over de klachten. De huisarts maakt op basis hiervan een inschatting welke zorg uw kind nodig heeft. Hij maakt de inschatting op basis van een aantal criteria.

1. Is er een vermoeden van een diagnose? Indien dat niet het geval is, krijg u een verwijzing voor gesprekken met de POH-GGZ. Dat is een assistente van de huisarts die opgeleid is om kortdurende zorg te leveren. Indien er wel een vermoeden van een diagnose is, kan de huisarts kiezen uit een traject in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ).

2. Wat is de ernst en de complexiteit van de klachten? Als de klachten nog niet zo lang bestaan, of als ze enkelvoudig zijn, dan kan de huisarts ervoor kiezen uw kind naar de GB-GGZ te verwijzen. Wanneer er sprake is van meervoudige, langdurige klachten, dan kan de huisarts naar de S-GGZ verwijzen. Psychologenpraktijk Perspectief kan zowel GB-GGZ behandelingen als S-GGZ behandelingen geven.

3. Wanneer er sprake is van behandeling in de GB-GGZ kan de huisarts kiezen om op basis van de ernst van de klachten nog een inschatting te maken van de duur van het traject, kort, middel of lang.

Via het sociaal team

Als u zich zorgen maakt om (de ontwikkeling van) uw kind, kunt u zich ook melden bij het sociaal team uit uw regio. Deze zullen dan een gesprek voeren met u en uw kind om de klachten te inventariseren. Op basis hiervan maakt het sociaal team een inschatting van de zorg die nodig is. Hierbij gebruiken ze dezelfde criteria als de huisarts, namelijk: Is er een vermoeden van een diagnose? En: Wat is de ernst en complexiteit van de klachten?

Beschikking

Ongeacht via welke weg u bij Psychologenpraktijk Perspectief komt, er moet altijd een beschikking worden afgegeven door de gemeente. De gemeenten in Zuid-Holland-Zuid hebben daarvoor speciaal een Service Organisatie opgericht. Wanneer uw kind via het sociale team bij Psychologenpraktijk Perspectief komt, zorgt het sociaal team ervoor dat de Service Organisatie een beschikking afgeeft. Wanneer uw kind via de huisarts bij Psychologenpraktijk Perspectief komt vragen wij bij de Service Organisatie een beschikking aan. De beschikking krijg u als ouder thuisgestuurd. Hier staat in dat uw kind recht heeft op zorg die vergoed wordt door de gemeente.