Angsten

Vanuit de ontwikkeling van een kind gezien is het heel normaal dat een kind angsten heeft op bepaalde leeftijden. Zo zijn kinderen rond de kleutertijd bijvoorbeeld bang voor monsters en spoken. De meeste kinderen groeien hier vanzelf overheen. Maar soms blijft een angst bestaan. Of neemt de angst zelfs toe. Wanneer angst niet passend bij de leeftijd lijkt en het leven van uw kind (en uzelf) gaat beheersen is het verstandig om hulp in te schakelen.

U kunt hulp vragen bij Perspectief. Tijdens het intakegesprek kijken we samen met u en uw kind naar welke angsten er zijn, welke invloed die angsten hebben en wat jullie zelf al gedaan hebben om de angsten te overwinnen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt u als ouder in meer of mindere mate bij de behandeling betrokken. De behandeling bestaat in de meeste gevallen uit CGT, eventueel aangevuld met EMDR.