Autisme

Mensen met autisme bekijken en interpreteren de wereld anders dan anderen. Dat kan soms voor problemen zorgen. Problemen in situaties met andere mensen, in het vermogen om je in te leven in de gevoelens van anderen en in de communicatie. Voor iemand met autisme kan de wereld om hem of haar heen ongelofelijk ingewikkeld zijn. De mate waarin autisme bij iemand op de voorgrond treedt, kan verschillen per individu en per situatie.

U kunt zich afvragen of de problemen die uw kind heeft voortkomen uit een autisme spectrum stoornis (ASS), of dat er een andere verklaring voor is. Bij die vraag kunnen wij u helpen. We kunnen onderzoek doen om te kijken of uw kind ASS heeft en zo ja, in welke mate. Als de diagnose gesteld is, dan kan er een behandeling opgestart worden. De behandeling richt zich, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, in meer of mindere mate op u als ouder. Het kind zal ook zelf moeten leren omgaan met ASS. Wij kunnen uw kind hierbij helpen, maar daarnaast heeft het kind ook ondersteuning van u als ouder nodig. Soms weten ouders al goed met het gedrag van hun kind om te gaan. Dan zetten we in de ouderbegeleiding ‘de puntjes op de i’. Naast de begeleiding door een psycholoog kan uw kind in sommige gevallen aanvullend worden geholpen door medicatie.

 

autisme3