Concentratieproblemen

‘Zit nou eens stil’, ‘Hoor je wat ik zeg, luister je wel naar me?’, ‘Vergeet je gymtas niet’. Klinkt dit herkenbaar? Komen er vanuit school opmerkingen dat uw kind moeite heeft om zich te concentreren? Of zegt uw kind misschien zelf: ‘Het is zo druk in mijn hoofd’? Dan heeft uw kind mogelijk concentratieproblemen.

Bij concentratieproblemen wordt er snel gedacht aan ADHD of ADD. Bij deze problematiek spelen concentratieproblemen een grote rol. Bij een vermoeden van AD(H)D kunnen we daar onderzoek naar doen. Nog belangrijker, als er uit het onderzoek komt dat uw kind AD(H)D heeft, dan kunnen we jullie helpen om hiermee om te gaan. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door uw kind te leren plannen, door gesprekken te voeren met u als ouder, en/of door medicatie. Het is niet zo dat medicatie verplicht is, u en uw kind beslissen hierin altijd mee.