Lichamelijke klachten en pijn

Hoewel we de kennis en de middelen hebben om naar de maan te vliegen, zijn sommige lichamelijke klachten op dit moment nog niet goed medisch te verklaren. Soms wordt er dan aan een psychologische oorzaak gedacht. Het kan gaan om klachten als buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, flauwvallen, etc. Vaak hebben ouders met hun kind al een heel medisch traject doorlopen met veel teleurstellingen, voordat ze bij een psycholoog terechtkomen. Wanneer er geen oorzaak voor de lichamelijke klachten van het kind gevonden kan worden, spreken we van een medisch onverklaarde lichamelijke klacht.

Ook wanneer misschien wel bekend is wat er aan de hand is, maar er geen behandelmogelijkheden voor de klachten zijn, of wanneer uw kind veel pijn heeft, kan een psycholoog hulp bieden. Niet door de pijn te verminderen, maar door te helpen om de manier waarop u en uw kind met de pijn omgaan te veranderen. Ouders voelen zich vaak machteloos en langs de zijlijn staan. Ook met uw kind kunnen we gesprekken voeren over hoe hij of zij het beste met de pijn om kan gaan. Soms maken we hierbij gebruik van een spel.