Pesten en social media

Pesten bestaat nog steeds, ondanks alle aandacht die er aan besteed wordt. Het lijkt wel alsof pesten de laatste jaren alleen maar is toegenomen. Pesten gebeurt niet meer alleen op school, maar ook op social media, bijvoorbeeld via WhatsApp, Instagram, Facebook en Snapchat.

Gepest worden kan een groot effect hebben op het kind. Of het nu op de ‘traditionele’ manier of via social media gebeurt. Het kind kan boos worden op de pesters, maar bijvoorbeeld ook op zichzelf (‘hoe had ik zo stom kunnen zijn’). Ook verdriet en schaamte zijn veel gehoorde emoties rondom pesten. In veel gevallen leidt pesten tot onzekerheid. Soms zelfs zo erg dat het kind niet meer naar school durft te gaan.

Wij spreken vaak kinderen die het slachtoffer zijn geworden van pesterijen. Hoe de behandeling van die kinderen eruit ziet, hangt vaak af van wat er gebeurd is. Soms behandelen we door middel van EMDR, om op die manier de nare ervaringen van het pesten wat minder emotioneel te maken. Soms bestaat de behandeling uit CGT, gericht op het weerbaarder maken van het kind en leren opkomen voor zichzelf. In andere gevallen is de behandeling gericht op het weer naar school durven gaan. Ook dan maken we gebruik van CGT. Welke techniek wordt gebruikt, wordt in overleg met u en uw kind gekozen, zodat uw kind minder last gaat krijgen van het pesten.