Somberheid

Iedereen is wel eens somber, maar sommige kinderen zijn dit dagelijks. Ze hebben nergens meer zin in, zijn prikkelbaar, trekken zich terug uit het contact met anderen en hebben moeite om zich te concentreren op school of tijdens het maken van huiswerk. Soms zijn er kinderen die zichzelf verwonden of die aangeven liever dood te willen zijn.

Behandeling van somberheid is in eerste instantie gericht op het kind. Wij gaan samen met uw kind op onderzoek uit. Wat gaat er op sombere momenten door zijn of haar hoofd? Wanneer is het wel en wanneer is het niet somber? Ook wordt er gekeken naar wat er goed gaat in het leven van uw kind. Met behulp van CGT helpen we uw kind om zich beter te voelen. We ondersteunen het kind om activiteiten te gaan ondernemen, om op die manier te ervaren dat het weer plezier kan hebben. Waar nodig, wordt u als ouder betrokken bij de behandeling.