Welke klachten en hulpvragen behandelen wij niet?

Ondanks het feit dat we bij heel veel klachten kunnen helpen, zijn wij niet voor alle problemen de juiste partij.

Perspectief beschikt niet over een crisisdienst en onze psychiaters zijn slechts beperkt aanwezig. Daarnaast is onze expertise op bepaalde terreinen ontoereikend, waardoor wij sommige cliënten niet in behandeling (kunnen) nemen.

Onze exclusiecriteria zijn:

  • ernstige suïcidaliteit
  • ernistige persoonlijkheidsproblematiek
  • verslavingsproblematiek
  • eetproblemen
  • bipolaire stoornissen
  • psychotische stoornissen
  • onderzoek naar dyslexie
  • onderzoek naar dyscalculie
  • Intelligentieonderzoek*

*Intelligentieonderzoek voeren wij alleen uit als er ook onderzoek naar andere klachten nodig is.

Screening voorafgaand aan de behandeling

Voorafgaand een een behandeltraject bij onze praktijk vind er een screening plaats via beeldbellen.

Tijdens deze screening spreekt een behandelaar jouw verwijzing en hulpvraag met je door. We bekijken welke behandeling het beste past bij jouw problematiek. Ook beoordelen we of we je de juiste zorg kunnen bieden of dat een andere vorm van hulp beter past.

Als blijkt dat we je niet kunnen helpen, verwijzen wij je naar een gespecialiseerde instellingen in de omgeving.

Wil je overleg over jouw hulpvraag?

Bijvoorbeeld om na te gaan of onze praktijk jou of jouw kind kan helpen? Bel voor overleg met ons secretariaat via 088-6460300. Wij staan je graag te woord.

Wil je meer informatie?

Bijvoorbeeld om na te gaan of we jouw hulpvraag en/of klachten kunnen behandelen?

Onze Front Office staat je graag te woord. Bel ons of stuur een e-mail aan de locatie van jouw voorkeur.