Autisme

Speelt uw kind liever alleen dan met anderen? Vindt uw kind het lastig als dingen anders gaan dan het zelf bedacht had? Ziet uw kind veel details die anderen niet zien? Is uw kind druk? Zijn sociale interacties voor uw kind ingewikkeld?

Zomaar een paar vragen uit een test voor ouders, die zijn bedoeld om vast te stellen of hun kind een autisme spectrum stoornis (ASS) heeft of niet. Het internet staat er vol mee, maar het stellen van de diagnose autisme is niet zo eenvoudig. In de eerste plaats niet, omdat autisme in verschillende vormen kan bestaan. Daarnaast is het onderscheid tussen iemand die ‘gewoon wat meer moeite heeft met (bijvoorbeeld) sociale contacten’ en iemand die ‘moeite heeft met sociale contacten, omdat die persoon autisme heeft’ erg moeilijk te maken.

Om vast te stellen of uw kind ASS heeft doen we uitgebreid onderzoek. Onderzoek bestaat daarom uit een combinatie van verschillende onderdelen. We starten met een intake, waarin we goed luisteren naar u en uw kind. Op basis van de intake maken wij een inschatting of we genoeg aanknopingspunten voor onderzoek zien.

Daarna maken we een op het kind afgestemd onderzoeksplan, waarbij we kiezen uit een combinatie van onderstaande onderzoeken:

  • Intelligentieonderzoek: want soms kunnen autisme-achtige klachten deels voortkomen uit een hoge/lage of scheef verdeelde intelligentie.
  • Concentratieonderzoek: er zijn verschillende soorten aandacht en concentratie. Voor een zo optimaal mogelijk advies kan het soms handig zijn om te weten welke vorm van aandacht of concentratie goed gaat en welke vorm minder goed gaat.
  • Neuropsychologisch onderzoek: hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld hoe goed het geheugen van uw kind is, of hoe goed het kan plannen.
  • Sociaal-emotioneel onderzoek: hierbij kijken we hoe uw kind omgaat met emoties, of het zich kan verplaatsen in een ander, hoe de sociale contacten zijn, etc.
  • Gesprek met u als ouder over de ontwikkeling van het kind vanaf de geboorte tot nu.
  • Vragenlijsten, zowel voor ouders, het kind als een leerkracht van school.
  • Observatie in de klas of een gesprek met de mentor van het kind.

Na afloop van het onderzoek volgt er een adviesgesprek, waarin we de resultaten terugkoppelen. Ook krijgt u een verslag van het onderzoek mee naar huis. Hierin staan adviezen voor thuis en eventueel voor op school over hoe om te gaan met de autisme problematiek van het kind.