Intelligentieonderzoek

Sommige kinderen hebben grote moeite om mee te komen op school. Ze leren keihard, maar halen ondanks de inspanning geen goede cijfers. Anderen stoppen met leren, omdat ze denken dat het toch geen zin heeft. Er zijn ook kinderen die zelfs niet meer naar school gaan. Sommige kinderen worden boos en opstandig, omdat het op school te makkelijk of juist te moeilijk voor ze is.

In deze en andere gevallen, kan het verhelderend zijn om een intelligentieonderzoek bij het kind uit te laten voeren. Vanuit de resultaten van het onderzoek kan de juiste behandeling worden ingezet.

Het onderzoek begint altijd met een intake, waarin we goed luisteren naar u en uw kind. Op basis van de intake maken wij een inschatting of we genoeg aanknopingspunten voor een onderzoek zien.

Een intelligentieonderzoek bestaat uit het doen van verschillende opdrachten en dat duurt ongeveer 2 uur. Hier hoeft u als ouder niet bij aanwezig te zijn. Na afloop van het onderzoek kan het zijn dat het kind vermoeid is, omdat het zich 2 uur lang heeft moeten concentreren.

De resultaten van het onderzoek koppelen we terug in een adviesgesprek. Ook noteren we onze bevindingen in een onderzoeksverslag, wat u mee naar huis krijgt. Indien gewenst kunnen we de bevindingen samen met u op school aan de leerkracht toelichten.