Sociaal-emotioneel onderzoek

Soms valt het u als ouder, of de leerkracht op school op dat uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met sociale contacten. Of uw kind heeft moeite met het omgaan met emoties. Emoties worden bijvoorbeeld als erg heftig ervaren. Of u maakt zich zorgen, omdat uw kind slechts een beperkt aantal emoties lijkt te ervaren.

In deze en andere gevallen kan het verhelderend zijn om sociaal-emotioneel onderzoek uit te laten voeren. Tijdens het onderzoek brengen wij in kaart hoe het kind op sociaal gebied en op emotioneel gebied ontwikkeld is. Dit doen we door in gesprek te gaan met het kind, het te laten spelen en tekenen. Ter ondersteuning maken we gebruik van vragenlijsten, voor ouders, kind en de leerkracht.

Na afloop van het onderzoek volgt er een adviesgesprek, waarin we de resultaten en onze bevindingen terugkoppelen. Ook krijgt u een verslag van het onderzoek mee naar huis.