Zelfbeeldtraining

De zelfbeeldtraining is bedoeld voor kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij Perspectief en graag meer zelfvertrouwen willen hebben.

Groepsgrootte

In de training zal uw kind samen met leeftijdgenoten (in een groep van maximaal 8 kinderen/jongeren) leren om positiever over zichzelf te denken door meer aandacht te besteden aan zijn of haar positieve kanten.

Inhoud van de training

Uw kind leert om op moeilijke momenten gebruik te kunnen maken van een ‘positieve herinnering’ waarbij hij of zij zich trots of sterk voelt.

Door gebruik te maken van een positieve herinnering op onzekere momenten zal uw kind zich zelfverzekerder kunnen voelen.

In de training krijgt uw kind ook uitleg over het zelfbeeld, kan hij of zij ervaringen uitwisselen met andere kinderen en jongeren en krijgt hij of zij oefeningen aangeleerd om zich beter te kunnen ontspannen (aandachtoefeningen, ademhalingsoefeningen en bewegingsoefeningen).

Ook wordt er in de training aandacht besteed aan hoe uw kind aardiger voor zichzelf kan zijn en stil kan staan bij zijn of haar positieve eigenschappen.