ACT in balans groepstraining

Deze groep is bedoeld om aansluitend of tijdens een al lopende behandeling te volgen op het moment waar er al sprake is van afname van de klachten, maar het inzicht krijgen in het ‘weer uit het balans raken’ en ‘behouden van balans’ extra aandacht behoeft.

De focus in de groep zal liggen op de volgende aannames:

“Als je leven in balans is, heb je een waardevol én zinvol leven waarin jij je tijd en energie zo verdeelt als jij dat nu wilt.”

“Je vindt je balans door wat je doet te veranderen én je steeds aan te passen aan de situatie waarin je verkeerd.”

Voor wie is deze groepstraining geschikt?

Het programma is geschikt voor alle mensen (grofweg tussen de 21-81) die willen leren om weer balans in hun leven te brengen. Het gaat dan om mensen die ‘vastzitten in hun gedrag’ of de neiging hebben in oude patronen te vallen en moeite hebben nieuw gedrag in te zetten. Mensen die niet doen wat ze wel willen doen en wel doen wat ze niet willen doen.

Bijvoorbeeld omdat men:

 • Oververmoeid is geraakt, is doorgegaan terwijl het lichaam ‘stop’ zei.
 • Overspannen is geraakt door een opeenstapeling van stressvolle ervaringen
 • Zichzelf heeft verloren in perfectionisme en/of onevenwichtige relaties.

Wat heb je nodig?

Als cursist dien je het boek ACT in balans aan te schaffen. Je hebt dit boek nodig tijdens het volgen van de groepstraining.

De inhoud van de ACT in Balans groepstraining

Samen worden in 9 sessies de 7 stappen van het boek ACT in Balans behandeld. Je leest thuis een stap door die in de groep wordt behandeld en waarmee wordt geoefend.

 1. Intake
 2. Stap 1: Zien waarin je uit balans bent (onderzoeken)
 3. Stap 2: Herkennen waardoor je uit balans raakt (ontwarren)
 4. Stap 3: Focussen op jouw waarden (ontluiken)
 5. Stap 4: Doen wat werkt voor jou (ontdekken)
 6. Stap 5: Je aandacht erbij houden (opmerken)
 7. Stap 6: Je losmaken uit gedachten (ontkoppelen)
 8. Stap 7: Toelaten wat je voelt (openstellen)
 9. Terugkom bijeenkomst: Blijven doen wat werkt

Hoe ziet een trainingsbijeenkomst eruit?

Een trainingsbijeenkomst ziet er als volgt uit: Aandachtoefening, keuzemoment van de week, uitwisselen over de gelezen stap, uitleg over het thema van de sessie , experiëntiële oefening(en), invullen actieplan (vanaf sessie 4), voorbereiding de volgende sessie en afsluiting.

Wil je meedoen aan onze groepstrainingen?

In onze agenda zie je wanneer onze groepstrainingen van start gaan. Je kunt je aanmelden bij het secretariaat.