ADHD onderzoek

Wanneer iemand problemen ervaart in het functioneren als gevolg van beperkte aandacht, concentratieproblemen en/of impulsiviteit kan gedacht worden aan de aanwezigheid van ADHD.

Met behulp van psychologisch onderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van ADHD. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (screenings)vragenlijsten en een interview dat afgenomen wordt bij de cliënt en een ouder of andere bekende die veel weet over de ontwikkeling van de cliënt in de basisschoolleeftijd.

Daarnaast wordt vaak gevraagd om schoolrapporten uit de basisschoolperiode mee te nemen ter informatie.

ADHD onderzoek

Wanneer er een vermoeden bestaat dat iemand aan ADHD of ADD lijdt, kan daar verder onderzoek naar worden gedaan. De diagnose ADHD wordt gesteld op basis van informatie verkregen via onder andere een interview met de cliënt en naasten. In een gesprek zal de psycholoog naast vragen aan de cliënt zelf ook vragen stellen aan een familielid of de partner van de cliënt. Het liefst is dit een persoon die weet heeft van de kindertijd van de cliënt. Soms worden verslagen uit eerder onderzoek of vroegere schoolrapporten meegenomen in het diagnostisch onderzoek.

Er bestaat nog geen neuropsychologische test die gevoelig genoeg is om de diagnose ADHD vast te kunnen stellen. Wel wordt neuropsychologisch onderzoek soms gedaan ter ondersteuning van de diagnose en om te kijken waar iemand zijn sterke en minder sterke punten liggen.

Bij onderzoek naar AD(H)D is tevens altijd veel aandacht voor mogelijke andere verklaringen van de symptomen op basis waarvan het vermoeden van AD(H)D bestaat.