ADHD groep

De ADHD-training is bedoeld voor mensen die zijn gediagnosticeerd met ADHD en willen leren wat deze diagnose voor hen betekent en hoe ze het beste kunnen omgaan met de uitdagingen en moeilijkheden die ADHD met zich mee kan brengen.

De training is gebaseerd op interventies uit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Verder maken we in de training gebruik van het boek “Aandacht een Kopzorg” van Kathleen Nadeau.

Inhoud van de training

In de bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen besproken zoals:

  • Wat is ADHD?
  • Hoe werkt medicatie bij ADHD?
  • Hoe kun je leren om beter te organiseren en te plannen?
  • Hoe zie je jezelf en welke invloed heeft de diagnose ADHD op je zelfbeeld?
  • Hoe kun je anders omgaan met stress?

Meerdere bijeenkomsten

Twee bijeenkomsten zullen in het teken staan van de sociale omgeving. Dan wordt verwacht dat ieder groepslid zijn partner of een belangrijke ander meeneemt om met elkaar te onderzoeken wat de consequenties van ADHD zijn binnen relaties en wat strategieën kunnen zijn om anders om te gaan met disfunctionele patronen.

De training bestaat uit negen bijeenkomsten. De training wordt gegeven door een of twee psychologen aan een vaste groep van zo’n zeven tot tien deelnemers. Ook zal de psychiater betrokken worden bij sommige bijeenkomsten.

Wanneer start de training?

De groep start meerdere keren per jaar, voor de actuele informatie klikt u hier