Assertiviteitsproblematiek

Wanneer het moeilijk is om grenzen aan te geven, “nee” te zeggen of een mening uit te spreken, kan dat problemen opleveren in het dagelijkse leven. Iemand cijfert zichzelf weg voor anderen en komt daardoor regelmatig niet aan de eigen behoeften en wensen toe. Dit kan onder andere bijdragen aan het ontstaan van angstklachten, spanningsklachten of somberheid.

Behandeling
Voor mensen met assertiviteitsklachten biedt Perspectief individuele of groepsbehandeling, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. De ervaring leert dat de meeste mensen met assertiviteitsklachten vooral gebaat zijn bij groepsbehandeling, doordat er meer gelegenheid is om te oefenen met het nieuw geleerde gedrag.

Tijdens de groepsbehandeling wordt er geoefend met vaardigheden om gemakkelijker contact met anderen te leggen en te houden en om een ander aan te kunnen spreken (o.a. feedback geven). Daarnaast is er aandacht voor het omgaan met kritiek, inzicht verkrijgen in eigen gedrag in sociale situaties en het kenbaar maken van eigen grenzen.

Ten slotte wordt er tijdens de behandeling aandacht besteed aan het uiten van gevoelens en het reageren op gevoelens (met name boosheid) van anderen.