Assertiviteitstherapie

Wanneer iemand moeite heeft om zijn of haar mening te uiten, voor zichzelf op te komen of grenzen aan te geven, dan kan assertiviteitstherapie zinvol zijn.

De assertiviteitstherapie wordt doorgaans in een groep gegeven en bestaat uit zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. De behandeling/training wordt gegeven door een ervaren psycholoog aan een vaste groep van maximaal acht deelnemers.

In een veilige, prettige sfeer kan er gewerkt worden aan de individuele leerdoelen.

Opbouw van de groepsbehandeling

Meerdere bijeenkomsten

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er geoefend met het leggen van contact, het onderhouden van een gesprek en het afronden van een gesprek. De cliënt leert hoe interacties gestuurd kunnen worden en hoe hij of zij zichzelf beter kan profileren.

In de tweede bijeenkomst staat het geven en ontvangen van feedback centraal.

Tijdens de derde bijeenkomst wordt er stilgestaan bij hoe de cliënt verbaal en non-verbaal overkomt op anderen in sociale situaties.

Gedurende de vierde bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan het stellen van grenzen en ‘nee zeggen’.

In de vijfde bijeenkomst wordt er informatie gegeven en geoefend met het uiten van eigen gevoelens en het omgaan met emoties van anderen. De laatste bijeenkomst is vrij in te vullen met onderwerpen waar de groep behoefte aan heeft. Tevens wordt tijdens deze bijeenkomst de voortgang van de deelnemers geëvalueerd en worden leerpunten voor de komende periode geformuleerd.

Terugkombijeenkomst

Na ongeveer een maand vindt er een terugkombijeenkomst plaats voor een slotevaluatie en afscheid nemen. Tijdens alle bijeenkomsten wordt er gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Startdata

Een overzicht van startdata en locaties vindt u hier.