Agressie en gedragsproblematiek

Iedereen wordt wel eens boos. De aanleiding, frequentie, mate, en uitingsvorm van boosheid kan echter verschillen per persoon. Er is sprake van een agressie- of impulscontroleprobleem, wanneer de boosheid vaak voorkomt en niet in verhouding staat tot de oorzaak van de boosheid . Mensen hebben dan last van verbale of fysiek agressieve impulsieve uitbarstingen. Dit kan zorgen voor problemen in het functioneren van de persoon zelf of de naasten in zijn of haar omgeving.

Behandeling
Met behulp van cognitieve gedragstherapie wordt er gewerkt aan de bewustwording van het ongewenste gedrag en stapsgewijs wordt er samen een programma opgesteld (zelfcontroletechnieken) welke helpt om de uitbarsting te voorkomen.