Agressie en impulscontroleproblematiek

Iedereen wordt wel eens boos. Alleen de aanleiding, frequentie en mate van boosheid kan verschillen per persoon. Iedereen uit zijn boosheid op een andere manier. Er is sprake van een agressie- of impulscontroleprobleem, wanneer de boosheid vaak voorkomt en niet in verhouding staat tot de oorzaak van de boosheid. Mensen hebben dan last van verbale of fysiek agressieve impulsieve uitbarstingen. Dit kan zorgen voor lijdensdruk bij de persoon zelf of zijn naasten.

Welke behandeling is mogelijk?

Met behulp van cognitieve gedragstherapie wordt er gewerkt aan de bewustwording van het ongewenste gedrag en stapsgewijs wordt er samen een programma opgesteld (zelfcontroletechnieken) welke helpt om de uitbarsting te voorkomen.