Agressie en gedragsproblemen

 Iedereen wordt wel eens boos. Alleen de aanleiding, frequentie en mate van boosheid kan verschillen per persoon. Iedereen uit zijn boosheid op een andere manier.

Wanneer is er sprake van een gedragsprobleem?

Er is sprake van een agressieprobleem (of impulscontroleprobleem) als de boosheid vaak voorkomt en niet in verhouding staat tot de oorzaak van de boosheid. Mensen hebben dan last van mondelinge of lichamelijk agressieve uitbarstingen. De agressie lijkt vaak uit het niets te komen en 

Deze agressiviteit zorgt voor problemen in het functioneren van de persoon zelf. Ook kan ook dat naasten van de agressieve persoon last hebben van het agressieve gedrag.

Welke behandeling is mogelijk?

Met behulp van cognitieve gedragstherapie wordt er gewerkt aan de bewustwording van het ongewenste gedrag. Stapsgewijs wordt er samen met de psycholoog een programma opgesteld. Dit programma bestaat uit technieken om jezelf onder controle te houden. Dit helpt om een woedeuitbarsting of agressiviteit te voorkomen.