Concentratieproblemen en andere cognitieve stoornissen

Met cognitieve functies worden functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken en opslaan van informatie en je in staat stellen tot leren. De werking van deze functies is bijvoorbeeld merkbaar bij het richten van de aandacht, concentreren, oriënteren, denken, herinneren en problemen oplossen. Als de ontwikkeling of werking van cognitieve functies is verstoord, en daardoor problemen ontstaan, wordt gesproken over een cognitieve stoornis. De aanwezigheid van een cognitieve stoornis kan tijdelijk of blijvend zijn. Een tijdelijke cognitieve stoornis komt bijvoorbeeld voor bij psychische problemen zoals een depressie, of kan het gevolg zijn van een lichamelijke aandoening zoals een ontregelde stofwisseling of een blaas- of longontsteking. Bij een blijvende cognitieve stoornis kan bijvoorbeeld gedacht worden aan diverse vormen van dementie, een beroerte, de ziekte van Korsakov en de gevolgen van ander niet-aangeboren hersenletsel.

Diagnose en behandeling
Binnen Perspectief kan onderzoek worden gedaan naar de aard en ernst van de cognitieve problemen. Afhankelijk van de uitkomst wordt bepaald welke behandelmogelijkheden er zijn en of de behandeling bij Perspectief plaats kan vinden.