Obsessief compulsieve stoornissen / dwangstoornissen

Een dwangstoornis wordt gekenmerkt door steeds terugkerende gedachten (dwanggedachten of ook wel obsessies genoemd) waar men angstig door wordt en frequent voorkomende dwanghandelingen (compulsies) waarmee de dwanggedachten (gevoelsmatig) tijdelijk weggenomen kunnen worden. De dwanggedachten kunnen zeer divers van aard zijn en kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met angst voor ongeluk of ziekte.

Het diverse karakter geldt ook voor de dwanghandelingen, bijvoorbeeld teldwang, dingen niet of juist wel aanraken of schoonmaakdwang. De omgeving vindt het uitvoeren van de dwanghandelingen vaak overbodig, maar de persoon die last heeft van de dwangklachten ervaart veel spanning bij het niet mogen of kunnen uitvoeren van de dwanghandelingen. Ernstige dwangklachten beïnvloeden sterk het functioneren in het dagelijks leven en nemen daarbij veel tijd in beslag.

Behandeling
Dwangklachten worden behandeld middels cognitieve gedragstherapie, een behandelvorm die wetenschappelijk bewezen effectief is gebleken. In de behandeling wordt geleerd om op een andere manier te denken over de dwanggedachten. Ook worden stap voor stap situaties opgezocht die eerst vermeden werden, of alleen werden aangegaan in combinatie met het uitvoeren van dwanghandelingen. Zodoende leert iemand dat de angst ook afneemt, zonder dat de dwanghandelingen worden uitgevoerd. Naast cognitieve gedragstherapie kan, in overleg, ook medicatie voorgeschreven worden.

Voor meer informatie
https://nedkad.nl/voor-patienten-en-belangstellenden/dwang/
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/dwangstoornis
https://adfstichting.nl/over-angst-en-dwang/dwang/